FF govorí v letu jezikov: Očrt etimološke stroke v antiki

Vabljeni na predavanje z naslovom Očrt etimološke stroke v antiki, ki ga bo v sklopu predavanj FF govorí v letu jezikov izvedel izr. prof. dr. Matej Hriberšek, Oddelek za klasično filologijo Filozofske fakultete. Predavanje bo v četrtek, 16. 3. 2023, ob 18. uri (pred. 2).

Začetki ukvarjanja z etimologijo, ki jo je grški slovničar Dionizij Tračan (ok. 170–90) opredelil kot enega od šestih sestavnih delov slovnice, segajo nazaj vse do Homerjevih in Heziodovih pesnitev, v katerih najdemo prve preproste razlage imen grških bogov, polbogov in junakov; nekaj zanimivih etimoloških utrinkov najdemo celo v delih antičnih dramatikov. Z raziskavami pravilne rabe in pomenov besed so se ukvarjali sofisti, v svojih razmišljanjih in razpravah so se z etimološkimi vprašanji ukvarjali filozofi, npr. Heraklit in Demokrit, še zlasti pa Platon (dialog Kratil) in za njim Aristotel. Prav posebno pozornost pa so etimološkim raziskavam namenjali učenjaki stoiške filozofske šole. Že v antiki najdemo tudi prva strokovna dela in razprave o etimologiji, pa tudi prve etimološke slovarje (npr. Apolodor iz Aten, Demetrij iz Adramitiona, Filon Aleksandrijski, Orion iz Teb, Metodij idr.).

Events

Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

International Office, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

Faculty of Arts

Online presentation for international students

Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon