Oddelek za zgodovino

VABILO na predavanje: "Slovenes" and "Germans" in Maribor/Marburg an der Drau Cooperation and Conflict from the Late Habsburg Monarchy to the First Yugoslav State

Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

in

programska skupina Slovenska zgodovina

vljudno vabita na predavanje

Aarona Zidarja

(Univerza v Freiburgu)

"Slovenes" and "Germans" in Maribor/Marburg an der Drau

Cooperation and Conflict from the Late Habsburg Monarchy
to the First Yugoslav State

ki bo 19. marca 2024, ob 9:40 uri

v predavalnici 102 Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Predavanje bo v angleščini.

Predavanje bo obravnavalo odnose med Slovenci in Nemci v Mariboru od devetdesetih let 19. stoletja do medvojnega obdobja. Ti odnosi so običajno opisani kot močno napeti zaradi nastajajoče nacionalne diferenciacije v poznem habsburškem obdobju, in sicer ne le v Mariboru, temveč na celotnem Spodnjem Štajerskem. S predstavitvijo različnih virov iz Pokrajinskega arhiva Maribor in časopisov bo predavanje skušalo analizirati vlogo nacionalizma v vsakdanjem življenju Mariborčanov. Poseben poudarek bo namenjen vlogi nacionalnih konfliktov in sodelovanja v življenju mariborskih delavcev in v mestnem delavskem gibanju

Aaron Zidar je leta 2019 je diplomiral iz zgodovine na Univerzi v Freiburgu. Leta 2021 je na Univerzi v Freiburgu magistriral iz primerjalne zgodovine moderne dobe. Od leta 2022 dela na doktorskem projektu, v katerem analizira odnose in sobivanje Slovencev in Nemcev v Mariboru od pozne habsburške monarhije do druge svetovne vojne. Je tudi raziskovalec v projektu "Empires" (RTG 2571), ki ga na Univerzi v Freiburgu financira DFG.

Notices

Department of English

Change of Office Hours Kristina Gregorčič

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Damjan Popič

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Nike Kocijančič Pokorn

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Agnes Pisanski Peterlin

Department of English

Change of Office Hours Anamarija Šporčič