Contact

+386 1 2411 392
priscila.gulic@ff.uni-lj.si

Cabinet

37

"Bad libraries build collections, good libraries build services, great libraries build communities." (R. David Lankes)

 

Mag. Priscila Gulič Pirnat
The Central Humanities Library

Mag. Priscila Gulič Pirnat

Priscila Gulič Pirnat obtained B. A. in Philosophy, B. A. in Library and information science and book studies and M. Sc. in Social philosophy at the Faculty of Arts, University of Ljubljana (UL), Slovenia. She is the head of the Central humanities library (CHL) at the Faculty of Arts of the University of Ljubljana, which is the largest faculty library and the fifth largest library in Slovenia. She is an advocate of open science and open access. She is a member of the Library System Development Commission at UL and participates in many UL working groups; member of the Association of Library Societies of Slovenia. In her spare time she is also an editor, translator, tour guide and animal activist. She is the founder of the Civil initiative for the improvement of legal protection of animals and cooperates with government bodies to improve legislation in the field. She is a member of GAL - Global animal law from Switzerland.

2019

1. MORELLI, Raffaele. Nismo rojeni za trpljenje. Elektronska izd. Nova Gorica: Eno, 2019. ISBN 978-961-6943-65-9. https://www.biblos.si/isbn/9789616943659, http://www.eno.si/prirocniki/nismo-rojeni-za-trpljenje. [COBISS.SI-ID 298640384]


2018

2. GULIČ, Priscila. Ali imajo živali svoje pravice : vprašanje je zahtevnejše, kot se morda zdi na prvi pogled, saj si je treba zastaviti vprašanji, o kakšnih pravicah govorimo in o pravicah katerih živali?. Lupa : raziskujemo za vas!. okt./nov. 2018, št. 19, str. 12-13, ilustr. ISSN 2536-2461. [COBISS.SI-ID 24244786]


2017

3. GULIČ, Priscila. Legal advances in Slovenia. V: Conference on animal rights in Europe : 2-5 November 2017, Vienna, Austria. Vienna: [VGT]. http://tierrechtskongress.at/2017/detail.php?l=0&item=legal.advances. [COBISS.SI-ID 42186797]

4. GULIČ, Priscila. Zavetišča brez ubijanja. V: GULIČ, Priscila (ur.). Zbornik povzetkov. Ponikva: Društvo za osvoboditev živali, cop. 2017. Str. [21]. ISBN 978-961-94216-0-4. [COBISS.SI-ID 41479981]

5. GULIČ, Priscila (urednik). Zbornik povzetkov. Ponikva: Društvo za osvoboditev živali, cop. 2017. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. ISBN 978-961-94216-0-4. [COBISS.SI-ID 289991424]


2016

6. ĐORĐEVIĆ, Saša (urednik), GULIČ, Priscila (urednik). Zbornik prispevkov = Proceedings. Nova Gorica: Evropska pravna fakulteta, 2016. 153 str. ISBN 978-961-6731-13-3. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-0PPFA1NE, http://www.evro-pf.si/media/website/2013/04/5.DR-KONF-ZBORNIK.pdf. [COBISS.SI-ID 285444096]


2015

7. GULIČ, Priscila. Filozofske razsežnosti rasizma : magistrsko delo. Nova Gorica: [P. Gulič], jeseni 2015. 107 f. [COBISS.SI-ID 1024527969]


2014

8. GULIČ, Priscila. Problematika živali - lokalna ali državna skrb?. V: Goriška.si? : pobuda Luke Manojlovića. Nova Gorica: [s.n.]. [COBISS.SI-ID 1024567665]

9. JAMBREK, Peter, LETNAR ČERNIČ, Jernej, GULIČ, Priscila (avtor dodatnega besedila, urednik). Theory of rights : theory of human rights and fundamental freedoms - behavioral, social and normative approaches. 1st ed. Nova Gorica: European Faculty of Law; Kranj: Graduate School of Government and European Studies, 2014. 400 str. Collection Slovenia 1945-2015. ISBN 978-961-6731-10-2. [COBISS.SI-ID 274822400]

10. JAMBREK, Peter, LETNAR ČERNIČ, Jernej, GULIČ, Priscila (avtor dodatnega besedila, urednik). Ustava in svoboda : ustavna ureditev Slovenije - izvori, temelji in razvoj. 1. izd. Nova Gorica: Evropska pravna fakulteta; Kranj: Fakulteta za državne in evropske študije, 2014. 542 str. Slovenija 1945-2015. ISBN 978-961-6731-11-9. [COBISS.SI-ID 274822144]

11. GULIČ, Priscila (urednik). Zbornik prispevkov = Proceedings. Nova Gorica: Evropska pravna fakulteta, 2014. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-6731-09-6. [COBISS.SI-ID 273957376]


2013

12. GULIČ, Priscila. Multikulturalizem in kulturni rasizem = Multiculturalism and cultural racism. V: VIDMAR, Ksenija H. (ur.), UČAKAR, Tjaša (ur.). Kymlicka v Ljubljani : gostujoče predavanje Willa Kymlicke s komentarji = Kymlicka in Ljubljana : visiting lecture by Will Kymlicka with commentaries. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. Str. 73-82, 195-204. Zbirka Zvezki, 2, 2013. ISBN 978-961-237-575-1. [COBISS.SI-ID 1024305265]

13. GULIČ, Priscila (urednik). Zbornik prispevkov = Proceedings. Brdo pri Kranju [i. e.] v Novi Gorici: Evropska pravna fakulteta, 2013. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-6731-08-9. [COBISS.SI-ID 269418752]


2012

14. MORELLI, Raffaele. Nismo rojeni za trpljenje. 1. natis. Nova Gorica: Eno, 2012. 153 str. ISBN 978-961-6359-82-5, ISBN 978-961-6359-83-2, ISBN 978-961-6359-84-9. http://itunes.apple.com/us/genre/books/id38?mt=11, http://www.amazon.com. [COBISS.SI-ID 263767552]

15. GULIČ, Priscila. Roditi se kot žival. Študjozo : časopis Kluba goriških študentov. julij 2012, str. 40-41. [COBISS.SI-ID 1024180849]


2011

16. GULIČ, Priscila. Izbrana bibliografija v letu 2011 = Selected bibliography in year 2011. Poročilo o delu ... [Tiskana izd.]. str. 169-208. ISSN 2630-1849. [COBISS.SI-ID 1024696177]

17. GULIČ, Priscila. Multikulturalizem in kulturni rasizem. V: Agregat. Ljubljana: 2011. [COBISS.SI-ID 4665114]


2010

18. GULIČ, Priscila. Izbrana bibliografija v letu 2010 = Selected bibliography in year 2010. Poročilo o delu ... [Tiskana izd.]. str. 160-192. ISSN 2630-1849. [COBISS.SI-ID 1024695921]


2007

19. GULIČ, Priscila. Platonova in Jungova pot do samega sebe : diplomsko delo. Nova Gorica: [P. Gulič], 2007. 64 f. [COBISS.SI-ID 12756530]


2005

20. FIGELJ, Klavdija. Bližina daljave. Primorske novice. [Tiskana izd.]. 19. okt. 2005, leto 59, št. 243, str. 20, ilustr. ISSN 1854-0570. [COBISS.SI-ID 11408434]


2004

21. GULIČ, Priscila. Kasasi jo je s šapo mahnil po glavi : v rehabilitacijskem centru za orangutane na Kalimantanu (indonezijskem Borneu). Trip : turizem, rekreacija in prosti čas. 05. jul. 2001, št. 68, str. 12-13, fotogr. ISSN 1580-3201. [COBISS.SI-ID 10804530]


2003

22. GULIČ, Priscila. Vloga knjižničarja - pravljičarja pri spodbujanju otrokove domišljije : pomen pravljic v otroštvu : diplomsko delo. Nova Gorica: [P. Gulič], 2003. 80 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 21907810]

 

Events

09. 11. - 11. 11. 2023
Department of Archaeology, Faculty of Arts

26th Neolithic Seminar 'Eurasian Neolithics: How Cultures and Societies Evolve and Why It Matters'

27. 02. 2023
Faculty of Arts

Online presentation of University of Ljubljana for prospective international students

13. 10. 2022
Administrative Office for Doctoral Study, Faculty of Arts

EUTOPIA Citizen Science Clinics

15. 09. 2022
Administrative Office for Undergraduate Study Programme, Faculty of Arts

Reception for International Students at the Faculty of Arts and at the University of Ljubljana (two separate events)

22. 02. 2022
Faculty of Arts

Online sessions for prospective international students, 22 February 2022 at 1.15 pm (CET)