Department of History

Asst. Prof. Urška Strle

Curriculum vitae

Education:

2004 – university graduate historian; a thesis: Žena ostani žena! : žensko vprašanje in odnos do ženske v slovaškem in slovenskem ženskem časopisju do razpada monarhije [Woman Stay Woman! : Women's Issue and Attitude towards Women in Slovak and Slovenian Women's Newspapers until the Collapse of the Monarchy] (Mentor: prof. dr. Janez Cvirn)

2010 – PhD in the field of historiography; a dissertation: Slovenci v Kanadi : izseljevanje skozi prizmo življenjskih zgodb [Slovenes in Canada: Emigration through the Prism of Life Stories] (Mentor: prof. dr. Marta Verginella)

 

Employment:

2006–2010 – young research fellow at the Slovenian Migration Institute at the Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Art (ZRC SAZU)

2010–2013 – assistant with PhD at the Slovenian Migration Institute at the Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Art (ZRC SAZU)

2012–2017 – assistant with PhD at the Department of History at the Faculty of Arts UL

2018–2023 – assistant professor at the Department of History at the Faculty of Arts UL

 

Education abroad:

1999/2000 – a one-year study in Bratislava within the Socrates program

2006 (october) – a three-week intensive course for postgraduate students in migration studies at the Carl von Ossietzky University in Oldenburg, Germany

2011 (september) – a one-month scholarship to the University of Stavanger, Norway within the Mobility Program (Norwegian Financial Mechanism, EEA Grants)

2012 (april) – a one-month scholarship in Toronto (International Council for Canadian Studies)

 

Research projects:

1. 5. 2009–30. 4. 2012: Ustvarjanje spomina in ohranjanje kulturne identitete med slovenskimi izseljenci in njihovimi potomci [Creating memory and preserving cultural identity among Slovenian emigrants and their descendants], project leader: dr. Mirjam Milharčič Hladnik (participated as a researcher)

1. 1. 2010–31. 8. 2011: Strokovne podlage, strategije in teoretske tematizacije za izobraževanje za medkulturne odnose ter aktivno državljanstvo [Professional bases, strategies and theoretical thematizations for education for intercultural relations and active citizenship], project leader: dr. Oto Luthar (participated as a researcher)

31. 1. 2010–31. 12. 2010: Central Europe in Canada: CEACS Diaspora project, project leader: dr. Vesna Lopičić, Niš, Serbia (participated as a researcher and national coordinator)

1. 1. 2011–31. 12. 2012: Narodna in kulturna identiteta slovenskega izseljenstva [National and cultural identity of Slovenian emigration], project leader: dr. Marjan Drnovšek (participated as a researcher)

1.7.2011–30.06.2014: Italijanska fašistična taborišča v spominih Slovencev in Slovenk [Italian fascist camps in the memories of Slovenes], project leader: dr. Oto Luthar (participated as a researcher)

1.9.2013–31.8.2016: Multikulturna prijateljstva in narodne vezi na presečiščih slovenskega, italijanskega in nemškega sveta (1848-1941) [Multicultural friendships and national ties at the crossroads of the Slovenian, Italian and German worlds (1848-1941)], project leader: dr. Marta Verginella (participated as a researcher)

1.7.2014–30.6.2017: Ženske in prva svetovna vojna [Women and the First World War], project leader: dr. Marta Verginella (participated as a researcher)

1.12.2017–30.11.2022: EIRENE - Post-war transitions in gendered perspective: the case of the North-Eastern Adriatic region, project leader: dr. Marta Verginella (participating as a researcher)

 Award:

2012 – first prize for the best study work in the field of emigration (Office of the Republic of Slovenia for Slovenes Abroad)

Selected bibliography

Strle, Urška. 2020. Majda Mazovec. V: RATEJ, Mateja (ur.). Osebnosti slovenske medicine. 1. izd. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2020, 163-177, portret. Zbirka Življenja in dela, 24, Biografske študije, 17. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=119269.

Strle, Urška. 2019. Da Agnes a Neža: un esempio di formazione d'identità nazionale tra la popolazione rurale slovena (1917-1920). V: ERMACORA, Matteo (ur.). Le "disfatte" di Caporetto : soldati, civili, territori 1917-1919. Trieste: EUT - Edizione Università di Trieste, 145-158. https://www.openstarts.units.it/handle/10077/27120, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=117847

Strle, Urška. 2018. Revealing Italian fascist camps: some gendered perspectives. Chronica mundi, 2018, vol. 13, iss. 1, 331-352. http://www.chronicamundi.org/.

Strle, Urška. 2017. »Internment of Slovenes in Italian fascist camps: a short historical context of memorizing«. V Projecting memory, ur. Inês Moreira in Elena Lacruz, 293–313. Warsaw: IRF Press.

Strle, Urška. 2016. »Go West!: illegal post-war migrations from the Soča region in the light of a case study«. V Sconfinamenti storiografici e attraversamenti di confini, ur. Marta Verginella, Qualestoria 44/1, 27–46. Trieste: Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia. https://www.openstarts.units.it/handle/10077/21235

Strle, Urška. 2015. »K razumevanju ženskega dela v veliki vojni.« Prispevki za novejšo zgodovino 55/2, 103–125. https://www.sistory.si/11686/38176

Strle, Urška. 2013. »Begunke v slovenskem delu Kraljevine (1918–1941).« V Dolga pot pravic žensk : pravna in politična zgodovina žensk na Slovenskem, ur. Marta Verginella, 159–184. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Studia humanitatis.

Strle, Urška. 2010. »Slovenians in Canada: an oral history perspective.« V Migrating Memories: Central Europe in Canada. Vol. 2, Oral Histories. 1st ed., ur. Rodica Albu, 357–419. Brno: Central European Association for Canadian Studies.

Complete bibliography

Staff

Events

09. 11. - 11. 11. 2023
Department of Archaeology, Faculty of Arts

26th Neolithic Seminar 'Eurasian Neolithics: How Cultures and Societies Evolve and Why It Matters'

27. 02. 2023
Faculty of Arts

Online presentation of University of Ljubljana for prospective international students

13. 10. 2022
Administrative Office for Doctoral Study, Faculty of Arts

EUTOPIA Citizen Science Clinics

15. 09. 2022
Administrative Office for Undergraduate Study Programme, Faculty of Arts

Reception for International Students at the Faculty of Arts and at the University of Ljubljana (two separate events)

22. 02. 2022
Faculty of Arts

Online sessions for prospective international students, 22 February 2022 at 1.15 pm (CET)