Etnomuzikologija 1 D

Etnomuzikologija 1 D

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Pettan Svanibor Hubert

Vsebina

Razumevanje večplastne glasbene podobe Evrope in drugih delov sveta skozi študij glasb manjšinskih skupnosti, od staroselcev do migrantov, beguncev in azilantov.

Manjšine so skupnosti, ki se od večinske skupnosti razlikujejo glede na kulturne, etnične, družbene, verske ali ekonomske dejavnike (ICTM).

Študij dinamik med posamezniki in skupnostmi, med predstavniki različnih manjšin, med propadniki različnih generacij.

Poglobljen študij glasbenih podob Romov kot transnacionalne manjšine.

Glasba in manjšine na Slovenskem.

Teme in individualne naloge se spreminjajo ob vsaki izvedbi predmeta.