Aplikativna fizična geografija

Aplikativna fizična geografija

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. Stefanovski Sašo, izr. prof. dr. Repe Blaž, prof. dr. Stepišnik Uroš

• teoretične osnove raziskovalnih metod v fizični geografiji,
• problem časa in prostora v fizični geografiji,
• osnovne fizikalne in kemične lastnosti snovi,
• metode terenskega zajemanja in kvantifikacije podatkov v fizični geografiji,
• metode daljinskega zajemanja fizičnogeografskih podatkov in njihove interpretacije,
• metode izdelave digitalnih modelov reliefa in njihova uporaba,
• uporaba geografskih informacijskih sistemov v fizični geografiji,
• modeliranje procesov v fizični geografiji in njihova praktična aplikacija ter interpretacija sistemov,
• metode absolutne in relativne datacije pojavov,
• vrednotenje fizičnogeografskih danosti za prostorsko načrtovanje, presojanje vplivov na okolje, varstvo naravne dediščine idr.

• Barsch, H. (ed.), 2000. Arbeitsmethoden in Physiogeographie. Gotha, Klett-Perthes, 612 str. (izbrana poglavja / selected chapters) COBISS.SI-ID – 13087330
• Goudie, A., 1981. Geomorphological techniques. London, Boston, Sydney, G. Allen and Unwin, 395 str. (izbrana poglavja / selected chapters) COBISS.SI-ID – 4960098
• Goudie, A., Viles, H. A., 2000. The Earth transformed. An introduction to human impacts on the environment. Oxford, Blackwell, 276 str. COBISS.SI-ID – 19374946
• Grunwald, S., 2006. Environmental Soil-Landscape Modeling. Geographic Information Technologies and Pedometrics. New York, Taylor & Francis, 488 str. COBISS.SI-ID – 31605602
• Inkpen, R., Wilson, G., 2013. Science, Philosophy and Physical Geography. London, New York, Routledge, 235 str. COBISS.SI-ID – 53292130
• McBratney, A. B., Odeh, I. O. A., Bishop, T. F. A., Dunbar, M. S., Shatar, T. M., 2000. An overview of pedometric techniques for use in soil survey. Geoderma, 97. str. 293–327. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016706100000434
• Morris, P., Therivel, R., 2001. Methods of environmental impact assessment. London, Spon Press, 492 str. (izbrana poglavja / selected chapters) COBISS.SI-ID – 16966754
• Perko, D., 2001. Analiza površja Slovenije s stometrskim digitalnim modelom reliefa. Ljubljana, Založba ZRC, 229 str. COBISS.SI-ID – 104535808
• Scheidegger, A. E., 1991. Theoretical Geomorphology. Berlin, Springer, 434 str. (izbrana poglavja / selected chapters) COBISS.SI-ID – 57021282

Druga aktualna literatura, dostopna v e-učilnici.