Digitalna slovenistika

Digitalna slovenistika

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Popič Damjan, prof. dr. Gorjanc Vojko

Obravnavane teme: govorjeno, zapisano besedilo, besedilo v digitalnem mediju.
Značilnosti besedil glede na prenosnik.
Značilnosti besedil glede na žanr.
Komunikacijske norme in oblikovanje besedila.
Diskurzivni univerzum kot oblikovalec jezikovnega pomena, jezikovnih in komunikacijskih norm.

Razumevanje digitalnega medija kot temelja za digitalno revolucijo na področju humanistike in temeljne preusmeritve humanistike od kanona h korpusu. Razumevanje koncepta odprte znanosti. Spoznavanje ideološkega koncepta odpiranja znanosti oz., nasprotno, njenega zapiranja in različnosti ideloških izhodišč slovenskega prostora. Spoznavanje aktualnih aktivnosti slovenskega prostora na področju digitalnega jezikoslovja. Razumevanje in vrednotenje jezikovnih virov, rojenih v digitalnem mediju.

Študentje se na vajah uvajajo v samostojno oblikovanje različnih besedil v digitalnem mediju. Nadgradnja enega od odprto dostopnih virov za slovenski jezik in samostojno oblikovanje besedila za popularizacijo digitalne slovenistike kot prispevek k odprti znanosti.

M. Hladnik, 2016: Nova pisarija. Strokovno pisanje na spletu. Ljubljana: ZZ FF. COBISS.SI-ID - 285920000
V. K. Bhatia, 2004: Worlds of written discourse. A genre-based view. London: Continuum. https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/fflj/1000000000722327
Chicago Manual of Style (17. izdaja). 2017. Chicago: Chicago University Press. COBISS.SI-ID – 66394210 2017 17th ed. http://www.chicagomanualofstyle.org/home.html
Going Digital: Creating Change in the Humanities: http://www.allea.org/wpcontent/uploads/2015/07/Going-Digital_digital-ve…