Edicijske tehnike 1

Edicijske tehnike 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Nagode Aleš

Vsebina

Spoznavanje znacilnosti in prakticno pripravljanje razlicnih tipov notnih izdaj stare glasbe (pred 1800):
• prakticna in spomeniška izdaja,
• didakticna izdaja,
• urtext-izdaja,
• znanstveno-kriticna izdaja.