Glasba in gib

Glasba in gib

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: asist. mag. Podlesnik Tomášiková Lidija, red. prof. dr. Pettan Svanibor Hubert

Vsebina

• Zgodovinski pregled razvoja raziskovanja plesa v okviru različnih disciplin: etnokoreologije, antropologije plesa, etnologije plesa.
• Sodobni koncepti, teorije in metode za raziskovanje, spoznavanje relevantne literature in delo na terenu.
• Pregled najpomembnejših virov za rekonstrukcijo evropskih plesov od 15. do 20. stoletja.
• Pregled in primerjava slogovnih in strukturnih plesnih oblik, spremembe plesov skozi čas in prostor.
• Soodvisnost glasbe in družabnega plesa.
• Raznovrstne vloge plesov: od šeg in navad življenjskega in koledarskega ciklusa do sodobnih političnih dogodkov.
• Razprave o plesu kot pokazatelju kulturne in nacionalne identitete, ljudski plesi.
• Video projekcije ter praktično uvajanje v osnove folklornega plesa.
• Praktično izvajanje in utrjevanje korakov, plesnih figur in historičnih ter ljudskih koreografij.