Glasbena estetika 2 D

Glasbena estetika 2 D

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Barbo Matjaž

Vsebina predmeta zajema izbrane teme iz glasbene estetike, pri čemer se dotika temeljnih vprašanj glasbene kritike, glasbene fenomenologije in sodobne glasbene hermenevtike.
Teme in individualne naloge se spreminjajo ob vsaki izvedbi predmeta.

Odvisna od izbranih tem in se objavi pred začetkom predavanj.