Historična izvajalna praksa 1

Historična izvajalna praksa 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Nagode Aleš, doc. dr. Sukljan Nejc

Vsebina

- Viri in sodobne izdaje
- Podlaganje besedila, ritem in metrum
- Tempo in slog
- Vokalna glasba
- Instrumentalna glasba
- Oblikovanje zasedbe solističnih del
- Večja zborovska in glasbeno-dramska dela
- Ornamentacija
- Vloga improvizacije
- Artikulacija