Interpretacija literarnih besedil: slovaška proza 20. stoletja

Interpretacija literarnih besedil: slovaška proza 20. stoletja

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Sevšek Šramel Špela

Vsebina

Predavanja orišejo nekatere ključne točke slovaške književnosti skozi 20. stoletje v povezavi s prelomnimi družbenimi in zgodovinskimi premiki (prelom stoletja, obdobje med obema vojnama, 1945-1948, obdobje 60. let, po letu 1989). Izpostavljene bodo izstopajoče avtorske poetike posameznih desetletij v primerjavi s sorodnimi in bližnjimi literaturami (češka) in svetovno književnostjo, ki so jo posredovali sodobniki.
Del predavanj bo namenjen tudi literarni kritiki in publicistiki, s posebnim poudarkom v letih preloma (po letu 1918, po letu 1948, po letu 1956, 1969, po letu 1989)
Seminarske vaje bodo osredotočene na branje in interpretacijo izbranih proznih del (tako kanoniziranih kot manj znanih) ter nekaterih pomembnih literarnovednih in literarnokritičnih del v povezavi s posameznimi literarnimi deli. Znotraj romaneskne ustvarjalnosti bo za interpretacijo izbrani roman za vsako desetletje (zgodovinski roman, generacijski roman, družbeni roman, socrealistični roman, postmodernistični roman). Kratka proza (novela in kratka zgodba) bo predstavljena v vsej svoji tematsko-motivni in strukturni diferenciaciji. Drugi del seminarskih vaj bo posvečen slovensko-slovaškim kulturnim odnosom v 20. stoletju, s posebnim poudarkom na raziskovanje korespondence, kritike prevajanja, načrtovanje prevajalskih strategij v prihodnje. (prevajalsko delo, institucije in kulturne ustanove, vodilne osebnosti slovensko-slovaških kulturnih odnosov).