Izbrane teme iz zgodovine JV Evrope v zgodnjem novem veku

Izbrane teme iz zgodovine JV Evrope v zgodnjem novem veku

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Jerše Sašo, red. prof. dr. Simoniti Vasko

Vsebina

Izbrane teme se iz leta v leto spreminjajo in so odvisne od raziskovalnega dela predavatelja in od specifičnega interesa študentov.