Japonska družba 1

Japonska družba 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Culiberg Luka

Predmet je namenjen spoznavanju japonske družbe kot konkretne problematike znotraj družboslovnega raziskovanja. Pri predmetu se bomo seznanjali z značilnostmi in spremembami japonske družbe in kulture po letu 1945. Vsebinski sklopi bodo razvoj političnih institucij; družbena stratifikacija; glavne modalitete zaposlitve in njihovi socialni vplivi; politična ekonomija Japonske: trg, politika, interesi in distribucija moči; internacionalizacija japonske družbe in politika migracij; vloga in mesto tujcev v japonski družbi; spolne in generacijske razlike; popularna kultura.

Sugimoto, Y. (1997) An introduction to Japanese society. Cambridge: Cambridge UP. COBISS.SI-ID - 42407169
Sugimoto, Y. (ur.) (2009) The Cambridge Companion to Modern Japanese Culture. Cambridge: Cambridge UP. COBISS.SI-ID - 52677474
Tipton E. (2008), Modern Japan: A Social and Political History (Third Edition), Abingdon: Routledge. COBISS.SI-ID - 50455394
Kingston, J. (2010), Japan in Transformation, Abingdon: Routledge.
Sprotno gradivo in primarni dokumenti.