Južnoslovanske družbe in kulture 3: Bolgarija

Južnoslovanske družbe in kulture 3: Bolgarija

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Subiotto Namita, Zaposleni bodoči (za najave)

Vsebina

Bolgarska družba in kultura: stereotipi in predsodki; življenje mladih; odnos med domovino in tujino; pregled nekaterih pojavov v umetnosti; pregled tipičnih sporazumevalnih vzorcev.