Katalonščina 1

Katalonščina 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Šega Agata, lekt. Vasić Tomše Hristina

Vsebina

Pri razvijanju komunikacijske sposobnosti je poudarek na usvajanju in rabi novega besedišča in na sledečih slovničnih poglavjih:
- glagolski časi: Present, Preterit perfet perifrastic, Preterit imperfet, preterit indefinit in futur d´indicatiu.
- nekatere glagolske perifraze.

Poglavja s področja civilizacije, zgodovine in kulture so:
- razvoj in pomen katalonske glasbe in umetnosti,
- spoznavanje geografskih in zgodovinskih posebnosti.