Klinična psihologija in psihoterapija otrok in mladostnikov

Klinična psihologija in psihoterapija otrok in mladostnikov

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Masten Robert

Splošni principi in specifičnosti psihopatologije in obravnave pri otrocih in adolescent, npr. Homo/heterotipicna variabilnost, transakcijska perspektiva, součinkovanje dednosti in okolja, razvojno-psihopatološka perspektiva, ekvi/multifinalnost, ontogenetski procesni model, motnje pozunanjanja/ponotranjanja, dejavniki tveganja in zaščitni dejavniki; prevalence motenj v otroštvu; posebnosti diagnostike in obravnave, opis posameznih motenj v otroštvu in v adolescenci in evidence o z dokazi podprti pripadajoči obravnavi (motnje pozornosti s hiperaktivnostjo, vedenjske in čustvene motnje in opozicionalno-kljubovalna motnja, anksioznost in depresivnost, pediatrična bipolarna motnja, motnje avtističnega spektra, druge motnje in stanja); RDoC; uporabna vedenjska analiza;

Theodore P. Beauchaine and Elizabeth P. Hayden (2016). Child and Adolescent Disorders. V Norcross, J., VandenBos, G., & Freedheim, D. (Ur.), APA handbook of clinical psychology. Volume 4, Psychopathology and health (str. 135-171). American Psychological Association. COBISS.ID - 181325571
Carr, A. Clinical Child Psychology (2016). V Norcross, J.C., VandenBos, G.R. in Freedheim, D.K. (Ur.). APA Handbook of Clinical Psychology: Vol. 1. Roots and Branches. (59 - 75). American Psychological Association. COBISS.ID - 181325571
Kazak, A.E., Sood, E. in Roberts, M.C. (2016). Pediatric Psychology. V Norcross, J.C., VandenBos, G.R. in Freedheim, D.K. (Ur.). APA Handbook of Clinical Psychology: Vol. 1. Roots and Branches. (81 - 106). American Psychological Association. COBISS.ID - 181325571
John E. Lochman, Caroline Boxmeyer, and Nicole Powell (2016). Adolescent Clinical Psychology. V: Norcross, J.C., VandenBos, G.R. in Freedheim, D.K. (Ur.). APA Handbook of Clinical Psychology: Vol. 1. Roots and Branches. (107 - 121). American Psychological Association. COBISS.ID - 181325571
Tanner, J.T. in Arnett, J.J. (2016 ). Emerging Adult Clinical Psychology. V: Norcross, J.C., VandenBos, G.R. in Freedheim, D.K. (Ur.). APA Handbook of Clinical Psychology: Vol. 1. Roots and Branches. (127 - 135). Washington DC: American Psychological Association. COBISS.ID - 181325571
Janjuševic, P. (2013). Posebnosti psihološkega ocenjevanja otrok in mladostnikov. V Masten, R., & Smrdu, M. (ur.). Klinicna psihologija. Znanstvena založba Filozofske fakultete. Strani 314 – 338 COBISS.SI-ID - 265859328