Književnost 2: Periodizacija 2

Književnost 2: Periodizacija 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Fock Ignac, izr. prof. dr. Šabec Maja, prof. dr. Kalenić Ramšak Branka

Predmet uvaja študenta v osnove španske in hispanoameriške književnosti od 19. in 20. stoletja do najsodobnejših literarnih tendenc: kronologija, avtorji, dela.
Romantika: opredelitev pojma; poezija, kratka proza, dramatika; literarni začetki hispanoameriške književnosti.
Modernizem v hispanoameriški književnosti in njegov pomen.
Realizem in naturalizem: opredelitev pojmov; razcvet romana v španski književnosti.
20. stoletje španske književnosti: Španija med 1900 in 1939; književne generacije na začetku stoletja do državljanske vojne; razvoj in specifike povojne književnosti do leta 1975; proza, poezija, gledališče; književnost po letu 1975 – postmodernizem, tendence v prozi, dramatiki in poeziji.
20. stoletje hispanoameriške književnosti: razcvet kratke proze in romana; poezija; vpliv avantgarde; magični realizem; boom hispanoameriške književnosti; postboom.
21. stoletje: sodobne tendence v španski in hispanoameriški književnosti.

ÁLVAR, CARLOS, MAINER, JOSÉ CARLOS Y NAVARRO, ROSA: Breve historia de la literatura española. Madrid: Alianza. COBISS.SI-ID - 12481074
BELLINI, GIUSEPPE: Nueva historia de la literatura hispanoamericana. Madrid: Castalia. COBISS.SI-ID - 11194722
CANAVAGGIO, JEAN et al.: Historia de la literatura española. Barcelona: Ariel. COBISS.SI-ID - 12266297
FRANCO, JEAN: Historia de la literatura hispanoamericana. Barcelona: Ariel. COBISS.SI-ID - 35688802
GOIC, CEDOMIL: Historia y crítica de la literatura hispanoamericana. Madrid: Editorial Crítica. COBISS.SI-ID – 1645666, COBISS.SI-ID – 1646434, COBISS.SI-ID – 1646178
MENÉNDEZ PELAEZ, JESÚS et al.: Historia de la literatura española. León: Everest. COBISS.SI-ID – 22766434, COBISS.SI-ID – 35687522, COBISS.SI-ID - 35688546
PEDRAZA JIMÉNEZ, FELIPE B. Y RODRÍGUEZ CÁCERES, MILAGROS: Historia esencial de la literatura española e hispanoamericana. Pamplona: Cénlit Ediciones. COBISS.SI-ID – 45916419
RICO, FRANCISCO et al., Historia de la literatura española. Barcelona: Ariel. COBISS.SI-ID – 1577826, COBISS.SI-ID – 1630818, COBISS.SI-ID – 1578082, COBISS.SI-ID – 1631586, COBISS.SI-ID – 1631842, COBISS.SI-ID – 1632354, COBISS.SI-ID - 1635938

Dodatna in priporočena literatura:
RICO, FRANCISCO et al.: Historia y crítica de la literatura española. Barcelona: Editorial Crítica.