Kognitivna nevroznanost psihopatologije

Kognitivna nevroznanost psihopatologije

Ure predavanj:20

Ure seminarjev:10

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Bon Jurij, prof. dr. Repovš Grega

Vsebina

Osnove kognitivne nevropsihologije in nevropsihiatrije; orodja in pristopi raziskovanja kognitivnih in nevrobioloških osnov psihopatologije; motnje zaznavanja in pozornosti, motnje govora in jezika, motnje spomina, motnje doživljanja in mišljenja, motnje osebnosti, motnje čustvovanja, motnje izvršilnih funkcij; pristopi in oblike zdravljenja.