Lektorat drugega slovanskega jezika - češki jezik

Lektorat drugega slovanskega jezika - češki jezik

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. Maltarić Bojana, lekt. Muchova Zuzana

Študentom bodo predstavljene osnove češke fonetike in fonologije (vključno s pravopisom in pravorečjem) ter osnove češkega oblikoslovnega sistema (zlasti sklanjatve in spregatve). Pri urah, namenjenih konverzaciji, se naučijo obvladovati izmenjavo informacij v vsakdanjih komunikacijskih situacijah in ob lažjih besedilih spoznavajo češke družbene in zgodovinske realije.

B. Sýkorová, H. Davidová: Cvičebnice češtiny. Čeština jako cizí jazyk. Polyglot. Praha, 2009.
I. Rešková, M. Pintarová: Communicative Czech. Elementary Czech. UJOP. Praha, 2004. Učbenik in delovni zvezek.
A. Nekovářová: Čeština pro život. Akropolis. Praha, 2012.
R. Škerlj: Češko-slovenski in slovensko-češki slovar. DZS, 1995.
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Academia. Praha, 1994.
U. Jarnovič, B. Maltarić: Češko-slovenski in slovensko-češki evropski slovar. Cankarjeva založba, 2006.
P. Stankovska: Češka slovnica za bohemiste. Znanstvena založba Filozofske fakultete. Ljubljana, 2009.