Lektorat slovanskega jezika III: Bolgarski jezik 1-2

Lektorat slovanskega jezika III: Bolgarski jezik 1-2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Subiotto Namita, Yankova Veneta

Osnovne informacije o bolgarskem jeziku; cirilica (posebnosti bolgarske cirilice); bolgarsko glasoslovje; sedanjik, prihodnjik, oblike glagola ???, oblike preteklih glagolskih časov (imperfekt, aorist) in njihova raba, oblike osebnih zaimkov; člen, števnik; osnovno besedje in osnovne jezikovne zgradbe, ki služijo kot temelj osnovnih sporazumevalnih vzorcev.
Branje enostavnejših besedil v bolgarskem jeziku in utrjevanje osnovnih sporazumevalnih vzorcev. Teme: družina, delo, prosti čas, družba, okolje.

- P. Pašov. Praktičeska b?lgarska gramatika. Sofija, Narodna prosveta, 1989.
- T. Bojadžiev, I. Kucarov, J. Penčev. S?vremenen b?lgarski ezik. Fonetika, leksikologija, slovoobrazuvane, morfologija, sintaksis. Sofija, 1998.
- V. Georgiev, P. Ilčev, I. Dobrev, T. Bojadžiev, P. Pašov, S. Brezinski, H. P?rvev. B?lgarskijat ezik – ezik na 13-vekovna d?ržava. Sofija, Narodna prosveta, 1981.
- L. Andrejčin, L. Georgiev, S. Ilčev, N. Kostov, I. Lekov, S. Stojkov, C. Todorov. B?lgarski t?lkoven rečnik. Četv?rto fototipno izdanie, Sofija, Izdatelstvo na BAN, 1993.
- E. Perniška, D. Blagoeva, S. Kolkovska. Rečnik na novite dumi i značenija v b?lgarskija ezik. Sofija, Nauka i izkustvo, 2001.
- E. Perniška. Sinonimen rečnik na b?lgarskija ezik (s antonimi I blizkoznačni dumi), Sofija, 2003.
- Ž. Koleva-Zlateva idr. B?lgarski ezik za čuždenci. P?rva čast. Veliko T?rnovo, 2004.