Magistrski seminar iz književnosti in magistrsko delo z zagovorom

Magistrski seminar iz književnosti in magistrsko delo z zagovorom

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 45

Ure vaj: 0

ECTS točke: 15

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Šabec Maja, red. prof. dr. Kalenić Ramšak Branka, red. prof. dr. Markič Jasmina, red. prof. dr. Pihler Ciglič Barbara

Vsebina

Magistrski seminar je usmerjen v izdelavo in predstavitev magistrskega dela.
Raziskovalno delo v literarnih vedah: teoretična izhodišča, metodološki postopki, interpretacija rezultatov.
Postopki raziskovanja: opredelitev problema in raziskovalnih ciljev, pregled literature, zbiranje in obdelava gradiva, interpretacija rezultatov, zaključki.
Praktični del: izbira teme in priprava dispozicije, izbor relevantne literature, zbiranje gradiva, zasnova in izvedba raziskave, oblikovanje besedila, javna predstavitev raziskovalnih rezultatov in ustni zagovor magistrskega dela.