Magistrsko delo iz književnost z zagovorom D

Magistrsko delo iz književnost z zagovorom D

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 12

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kalenić Ramšak Branka

Izbira teme in priprava dispozicije (opredelitev problema in raziskovalnih ciljev), izbor relevantne literature, zbiranje gradiva, zasnova in izvedba raziskave, oblikovanje besedila, javna predstavitev raziskovalnih rezultatov in ustni zagovor magistrskega dela.

ECO, U. (1993), Cómo se hace una tesis. Barcelona: Gedisa. COBISS.SI-ID - 22392674
FERLIGOJ, A. (1995), Osnove statistike. Ljubljana: samozaložba COBISS.SI-ID - 54865664.
HLADNIK, Miran: Praktični spisovnik. Ljubljana: Filozofska fakulteta. COBISS.SI-ID - 115795968
INSTITUTO CERVANTES. (2007), Plan curricular del Instituto Cervantes, Niveles de referencia A1, A2, B1, B2, C1, C2. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva, S.L. Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, ensenanza, evaluación, Council of urope http://cvc.cervantes.es/obref/marco/ COBISS.SI-ID - 34171234 COBISS.SI-ID - 34171490 COBISS.SI-ID - 34171746
SÁNCHEZ LOBATO, J. y SANTOS GARGALLO, I. (2004), Vademécum para la formación de profesores. Ensenar espanol como segunda lengua/lengua extranjera. Madrid: SGEL. COBISS.SI-ID - 26559586
VÁZQUEZ, Graciela (coord.), (2001), El discurso académico oral. Madrid: Edinumen. COBISS.SI-ID - 38159202
VÁZQUEZ, Graciela (coord.), (2001), Guía didáctica del discurso académico escrito. Madrid: Edinumen. COBISS.SI-ID - 29341794
TOLCHINSKI LANDSMAN, L. y RUBIO HURTADO, M. J. y ESCOFET ROIG, A. (2003), Tesis, Tesinas y Otras Tesituras: de la Pregunta de Investigación a la Defensa de la Tesis. Barcelona: Universidad de Barcelona. COBISS.SI-ID - 33334626