Medicinska antropologija

Medicinska antropologija

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Čebron Lipovec Uršula

Predmet je razdeljen na dva dela: v prvem delu je uvod v medicinsko antropologijo, sledijo medkulturne primerjave zdravja, bolezni in zdravljenja.
Prvi del je posvečen kratkemu pregledu ključnih antropoloških del, ki so se v zgodovini vede ukvarjala z zdravjem, boleznijo in zdravljenjem ter nekaterim sodobnim pristopom k tem fenomenom. V drugem delu pa predmet analiziranekatere ključne teme medicinske antropologije, pri čemer jim daje vsako leto različne poudarke : (1) telo, zdravje, bolezen in zdravljenje kot družbeno in kulturno posredovani koncepti; (2) razvoj institucij zahodne medicine od srednjega veka do danes in njen vpliv na različna kulturna okolja; (3) teoretski in metodološki pristopi k zdravljenju v »tradicionalnih« medicinah in v komplementarnih medicinah; (4) medicinski pluralizem ter predstavitev zdravstvenih institucij, znotraj katerih delujejo različni medicinski sistemi; (5) duševno zdravje, izbrani koncepti iz transkulturne psihiatrije, dezinstitucionalizacija in oskrba v skupnosti; (6) nova genetika, nove reproduktivne tehnologije ter vprašanja etike; (7) sodobne migracije skozi optiko medicinske antropologije; (8) neenakosti in ranljivosti v zdravju ter zdravstvu; (9) zahodna medicina in naraščajoča družbena razslojenost v svetu.
Pri vajah bodo študenti poglabljali znanje, ki so ga pridobili pri predavanjih s praktičnim delom, ki bo obsegalo sodelovanje pri projektnem delu, prisostvovanje na usposabljanjih (zdravstvenih delavcev, medkulturnih mediatorjev idr.) ali tematsko terensko delo.

1. Good, Byron, 1994, Medicine, Rationality, and Experience: An Anthropological Perspective. Cambridge: Cambridge University Press. Str. 150-185. /36 strani/ [COBISS.SI-ID - 24166242]
2. Helman, Cecile G., 2000, Culture, Health and Illness: An Introduction for Health Professionals. Oxford: Hodder Arnold. [COBISS.SI-ID - 34196322]
3. Huber, Ivanka, Uršula Lipovec Čebron in Sara Pistotnik, ur. 2020 Neenakosti in ranljivosti v zdravju v Sloveniji: kvalitativna raziskava v 25 okoljih. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje. https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/neenak…
4. Farmer, Paul 2003 Pathologies of Power. Berkley, Los Angeles: University of California Press. [COBISS.SI-ID - 3892581]
5. Fassin, Didier 2004 Public health as culture. The social construction of the childhood lead poisoning epidemic in France. British Medical Bulletin, 69: 167–177. https://doi.org/10.1093/bmb/ldh017
6. Fassin, Didier, 2007, When Bodies Remember: Experiences and Politics of Aids in South Africa. Berkley, Los Angeles, London: University of California Press. Str. 155 –269. [COBISS.SI-ID - 46415458] http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=https://search.ebscohost.com/logi…
7. Fassin, Didier in Rechtman, Richard, 2009, The Empire of Trauma: An Inquiry into the Condition of Victimhood. Princeton in Oxford: Princeton University Press. Str. 1-115.
8. Lipovec Čebron, Uršula, 2008, Krožere zdravja in bolezni: tradicionalna in komplementarne medicine v Istri. Ljubljana: Zupaničeva knjižnica, Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo. Str. 9-57. [COBISS.SI-ID - 240004864]
9. Lipovec Čebron, Uršula, ur., 2016, Kulturne kompetence in zdravstvena oskrba. Ljubljana: NIJZ. [COBISS.SI-ID - 285274112] prirocnik_kulturne_kompetence_2016.pdf (nijz.si)
10. Lipovec Čebron, Uršula, 2019, Antropologija in javno zdravje : Izkušnje razhajanja, poskusi približevanja. Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja 2019 (29): 35-55. [COBISS.SI-ID - 2423430] URN:NBN:SI:doc-Z2C2G4WD
11. Lock, Margaret, Scheper Hughes, Nancy, 1998, 'The mindful body: A prologomenon to Future Work in Medical Anthropology.' Medical Anthropology Quarterly: 6-41. https://www.jstor.org/stable/648769
12. Lock, Margaret, 2003, Accounting for Disease and Distress: Morals of the Normal and Ab-
normal. V: The Handbook of Social Studies in Health and Medicine, ur. Gary L. Albrecht,
Ray Fitzpatrick in Susan C. Schimshaw, 259–276. London, Thousand Oaks, New Delhi:
Sage Publications. [COBISS.SI-ID - 1913009]
13. Nichter, Mark, in Margaret Lock, ur., 2002, New Horizons in Medical Anthropology: Essays in Honour of Charles Leslie. London: Routledge. 3. poglavje, 5. poglavje. [COBISS.SI-ID - 50966785]
14. Mattingly, Cheryl, 2010, The Concept of Therapeutic 'Emplotment'. V: A Reader in Medical Anthropology. Malden, Oxford: Blackwell Publishing. str. 121-136. [COBISS.SI-ID - 285274112]
15. Pokorn Kocijančič, Nike in Uršula Lipovec Čebron, ur. 2019 Večjezično zdravje: Komunikacijske strategije in večkulturni stiki s tujejezičnimi bolniki v slovenskem zdravstvenem sistemu. Ljubljana: Filozofska fakulteta. [COBISS.SI-ID - 298323968] https://ebooks.uni-lj.si/zalozbaul//catalog/view/137/236/3665-1
16. Sargent, Carolyn F., in Thomas M. Johnson, T. M., ur., 1996, Medical Anthropology: Contemporary Theory and Method. Revised Edition. Westport: Praeger. Str. 1-45, 7. poglavje /85 strani/ [COBISS.SI-ID - 164464131]
17. Singer, Merill in Baer, Hans, 2012, Introducting medical anthropology: a discipline in action. Plymouth: AltaMira Press. Str. 143-206. [COBISS.SI-ID - 164645123]
18. Šimenc, Jana, 2014, Alergična družba:medicinskoantropološki pogled na alergije. Ljubljana: UMco. [COBISS.SI-ID - 272605440]