Mediji in prevajanje

Mediji in prevajanje

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Požgaj Hadži Vesna

Vsebina

Medijski diskurz. Tradicionalni in novi mediji. Govorjeni in pisni diskurz. Prevajanje različnih novinarskih govorjenih in pisnih besedilnih žanrov. Podnaslovno prevajanje: funkcije, značilnosti in posebnosti. Prevajanje promocijskih besedil: prevajanje dvoumnih besednih zvez, metaforičnih pomenov in idiomatskih izrazov ter obravnava kulturnih razlik. Spoznavanje prevajalskega dela v realnem prevajalskem okolju.