Novejša glasba 2 D

Novejša glasba 2 D

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Barbo Matjaž

Študij je usmerjen v sistematično obravnavo specialne problematike izbrane teme. Ta se osredotoča na različna zgodovinska vprašanja, ki lahko obsegajo posamezne:
• ustvarjalce,
• zvrsti,
• glasbene oblike,
• časovne izseke,
• geografska območja,
• glasbeno reprodukcijo,
• recepcijo glasbenih del,
• itd.
Teme in individualne naloge se spreminjajo ob vsaki izvedbi predmeta.

Odvisna od izbranih tem in se objavi pred začetkom predavanj. / Depends on the selected topics and is published before the lectures start.