Portugalščina 2

Portugalščina 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Müller Blažka

- razumevanje pisnih in govornih besedil o vsakdanjih temah, vzetih iz različnih medijev in literature;
- razvijanje pravilnega in tekočega ustnega izražanja z ustreznim besediščem in registrom predvsem o vsakdanjih in aktualnih temah;
- razvijanje pisnega izražanja v povezavi z vsakdanjimi temami in komunikacijskimi situacijami.

Pri razvijanju komunikacijske sposobnosti je poudarek na usvajanju in rabi novega besedišča in na sledečih slovničnih poglavjih:
- glagolski naklon: indicativo, imperativo negativo
- glagolski časi: tvorba in raba Pretérito Perfeito Simples (pravilni in nepravilni glagoli)
- nekatere glagolske perifraze, perifrastične spregatve
- Infinitivo Pessoal
- zaimki; njihova umestitev v stavku

Poglavja s področja civilizacije, zgodovine in kulture:
- pomembnejša poglavja iz portugalske zgodovine (romanizacija Iberskega polotoka, arabska osvajanja, rekonkvista, prva krščanska kraljestva, nastanek portugalske države v 13. stoletju)
- prekomorska odkritja 15. in 16. stoletja, pomorske poti v Indijo in Afriko, kolonizacija Brazilije.
- poglavja iz literature v portugalskem jeziku

Dvojezični in enojezični portugalski slovarji.

- Coimbra Leite, Isabel; Mata Coimbra, Olga: Portugues sem fronteiras I, I1, Lisboa-Porto-Coimbra: LIDEL - Edições Técnicas COBISS.SI-ID - 18997602
- Cunha, Celso; Sintra, Lindley: Nova gramática do portugues contemporâneo. Lisboa: Edições Joao Sá de Costa COBISS.SI-ID - 37869666
- Leonel Melo, Rosa: Vamos lá começar. Lisboa-Porto-Coimbra: LIDEL - Edições Técnicas COBISS.SI-ID - 145932035
- Mata Coimbra, Olga Coimbra, Isabel: Gramática activa 1,2 Lisboa-Porto-Coimbra: LIDEL- Edições Técnicas COBISS.SI-ID – 37682274, COBISS.SI-ID - 37682786
- Markič Jasmina, Correia Clara Nunes, Pograjc Blažka Müller (et al.) Markič Jasmina, Correia Clara Nunes (ur.), 2013: Descriçoes e Contrastes - Tópicos de Gramática Portuguesa com Exemplos Contrastivos Eslovenos/Opisi in primerjave. Poglavja iz slovnice portugalskega jezika s kontrastivnimi ponazoritvami v slovenščini. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. ISBN 978-961-237-573-7
COBISS.SI-ID - 266208512
- Saraiva, António José: Iniciaçao na literatura portuguesa, Lisboa: Gradiva Publicaçoes COBISS.SI-ID - 12723554
- Saraiva, José Hermano: História de Portugal. Lisboa: Publicaçoes Europa-América COBISS.SI-ID - 41983586
- Tavares, Ana: Portugues XXI 1, Livro do aluno, Caderno de exercícios. Lisboa-Porto-Coimbra: LIDEL - Edições Técnicas COBISS.SI-ID - 62115938
- Tavares, Ana: Portugues XXI I 2 Livro do aluno, Caderno de exercícios. Lisboa-Porto-Coimbra: LIDEL - Edições Técnicas COBISS.SI-ID - 37680226

Strokovna literatura se sproti dopolnjuje z novejšimi izdajami.