Prevajanje umetnostnih besedil

Prevajanje umetnostnih besedil

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Strsoglavec Đurđa, izr. prof. dr. Subiotto Namita

Vsebina

Prevajanje iz hrvaščine, srbščine in makedonščine v slovenščino in obratno. Uvajanje v praktično rabo prevajalskih znanj na področju prenašanja umetnostnih vsebin ter prevajanja metaliterarnih in metakulturnih prvin iz izhodiščnega besedila. Poglabljanje znanja o možnostih ustreznih prevajalskih rešitev v sekundarni literaturi. Oblikovanje lastne dokumentacije. Kritično presojanje možnih prevodnih rešitev glede na funkcijo in namen prevedenega besedila oz. njegovega statusa v ciljnem literarnem sistemu. Spoznavanje prevajalskega dela v realnem prevajalskem okolju.