Španski glagol 2

Španski glagol 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Markič Jasmina

Vsebina

Izražanje časovnosti in aspektualnosti v španščini.
Opredelitev pojmov aspekt, aspektualnost, časovnost, glagolska perifraza.
Primerjava slovenskega glagolskega vida in španskega aspekta.
Vloga glagolskih časov in glagolskih perifraz pri izražanju časovno-aspektualnih vrednosti v španščini.
Razvrstitev glagolskih perifraz po obliki in funkciji.
Skladenjsko obnašanje glagolskih perifraz.
Modalne, časovne, aspektualne in pragmatične vrednosti glagolskih perifraz z nedoločnikom, gerundijem in participom..
Slovnično-pragmatična primerjava obravnavanih glagolskih oblik z njihovimi ustreznicami v slovenščini. Prikaz razčlembe rabe izbranih glagolskih zgradb v besedilih.