Starejša glasba 1 D

Starejša glasba 1 D

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Nagode Aleš

Vsebina

Študij je usmerjen v sistematično obravnavo specialne problematike izbrane teme iz glasbe srednjega veka ali renesanse. Ta se lahko osredotoča na različna zgodovinska vprašanja, ki lahko obsegajo posamezne:

ustvarjalce,
zvrsti,
glasbene oblike,
časovne izseke,
geografska območja,
glasbeno reprodukcijo,
recepcijo glasbenih del
ipd.
Teme in individualne naloge se spreminjajo ob vsaki izvedbi predmeta.