Zgodovina estetike

Zgodovina estetike

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Hribar Sorčan Valentina, red. prof. dr. Kreft Lev

Vsebina

- kaj je estetika kot filozofska disciplina, kakšni so njeni sodobni rezultati, o čem so razpravljali estetiki v dvajsetem stoletju in o čem po njegovem zaključku;
- zgodovinski nastanek estetike in spremembe v njenem položaju filozofske vede, odnos do drugih umetnostnih ved;
- zgodovinski pregled filozofskih pogledov na umetnost, lepoto in čutnost (Platon, Aristotel, helenizem in rimska filozofija, Plotin; srednjeveška filozofija in estetski problemi; renesansa in humanizem; umetnost v novem veku: Descartes in težave francoskega racionalizma, angleška empirična filozofija, estetika v filozofskih sistemih, zlasti nemške klasične filozofije; estetika v 19. in 20. stoletju);
- sodobna dogajanja v umetnosti in novejše razprave v filozofiji kulture (postmodernizem in modernizem, teorije in umetniške prakse konca modernosti – umetniške avantgarde, anti-esencializem, institucionalne teorije umetnosti, sodobna filozofija kulture);
- protislovja in spopadi sodobne kulture (nacionalno in globalno v kulturi, feministična kritika tradicionalne kulture, post-kolonialne teorije, umetniško delo kot blago in estetizacija blaga v globalni kulturi).