Aktivna udeležba oddelka na Šesti bienalni konferenci Evropske organizacije za zgodovino podeželja

Doktorski študent Tadej Pavković je bil eden od 15 študentov, ki so za udeležbo na konferenci prejeli štipendijo EURHO.

Doktorski študent Tadej Pavković je bil eden od 15 študentov, ki so za udeležbo na konferenci prejeli štipendijo EURHO.

Evropska organizacija za zgodovino podeželja (European Rural History Organisation, EURHO) organizira bienalne konference, letošnja je potekala v Cluj-Napoci, v Romuniji, od 11. do 14. septembra 2023. Na veliki konferenci z udeležbo raziskovalk in raziskovalcev zgodovine podeželja iz različnih delov sveta, predvsem iz Evrope in Severne Amerike, je bila Slovenija dobro zastopana. Naš doktorski študent Tadej Pavković je uspešno prestal izbor in postal eden od 15 študentov, ki so za udeležbo na tej konferenci prejeli štipendijo EURHO. V panelu o novoveški konjereji, ki sta ga organizirala italijanska zgodovinarja Marco Marigliano in Gianpiero Fumi z milanske Università cattolica del Sacro Cuore, je Pavković predstavil referat za naslovom Telesne značilnosti konj na Kranjskem v 17. in zgodnjem 18. stoletju po podatkih vojaških virov deželne upravePhysical characteristics of horses in 17th and early 18th-century Carniola as revealed by military documents of the province administration. Z referatom se je konference udeležil tudi Žiga Zwitter; v panelu o zgodovini travnikov, ki ga je organiziral švedski raziskovalec Oscar Jacobsson z Göteborgs universitet, je predstavil znanstveno monografijo Historical biodiversity in the Alps: species-rich grassland agroecosystems in the last millennium / Historična biotska raznovrstnost v Alpah: kmetijski ekosistemi vrstno bogatih travišč v zadnjem tisočletju, ki jo zaključuje v soavtorstvu z dunajskim botanikom Leonidom Rasranom

Zadnje novice
27. 02. 2024

Otvoritev razstave Intija Ocóna Jaz sem s tabo, moja Nikaragva! in pogovor s pesnico in pisateljico Giocondo Belli

Otvoritev razstave
26. 02. 2024

Zahvala in hvalnica Matjažu Kmeclu

Prof. dr. Matjaž Kmecl (foto: Miran Hladnik, Wikipedija)
20. 02. 2024

Sprejem za tuje študentke in študente na izmenjavi

Utrinek s srečanja s študentkami in študenti na izmenjavi