Mednarodna poletna šola Okoljska zgodovina in historična ekologija Dinarskega krasa

Dr. Nataša Ravbar predstavlja delo Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU, v Postojni, foto: dr. Borna Fuerst-Bjeliš

Dr. Nataša Ravbar predstavlja delo Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU, v Postojni, foto: dr. Borna Fuerst-Bjeliš

Od 25. do 30. septembra 2023 so Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete in raziskovalni program Slovenska zgodovina, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete in raziskovalni program Trajnostni regionalni razvoj Slovenije ter Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU in raziskovalni program Geografija Slovenije organizirali mednarodno interdisciplinarno poletno šolo Environmental History and Historical Ecology of the Dinaric Karst / Okoljska zgodovina in historična ekologija Dinarskega krasa, za magistrske in doktorske študentke in študente.

Pri tem so sodelovali z Arhivom Republike Slovenije, Društvom za hrvaško ekonomsko in okoljsko zgodovino, Geološkim zavodom Slovenije, Institutom Jožef Stefan, Inštitutom za arheologijo in Inštitutom za raziskovanje krasa ZRC SAZU, s Krajinskim parkom Kolpa, Krajinskim parkom Lahinja, z Muzejem Jezerski hram, Notranjskim regijskim parkom, Oddelkom za biologijo Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, Oddelkom za geografijo Univerze v Zadru, Oddelkom za geografijo Naravoslovno-matematične fakultete Univerze v Zagrebu, Oddelkom za zgodovino ter Okoljskozgodovinskim laboratorijem Centra za primerjalne zgodovinske in interkulturne raziskave Filozofske fakultete Univerze v Zagrebu, z Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave in z Zvezo zgodovinskih društev Slovenije. Glavna organizatorja šole sta bila dr. Žiga Zwitter in dr. Tajan Trobec

Šolo so sestavljali (1) 37 ur predavanj z diskusijami ter interdisciplinarnega timskega dela s franciscejskim katastrom in geografskimi informacijskimi sistemi, čemur so sledile študentske predstavitve, in (2) terenski ogledi na Krasu, Cerkniškem jezeru z okolico ter v Beli krajini in dolini Krke. Šole, ki jo je podprlo Evropsko združenje za okoljsko zgodovino, se je, v skladu s poudarkom na Dinarskem krasu in prostorskim obsegom Srednjeevropskega programa za univerzitetne izmenjave (CEEPUS), ki je štipendiral udeleženke in udeležence iz tujine, udeležilo 21 študentk in študentov biologije, etnologije in antropologije, geografije, interdisciplinarne okoljske humanistike, limnologije, okoljske geologije, matematičnega modeliranja in zgodovine, iz Avstrije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Hrvaške, Poljske in Slovenije. Udeleženke in udeleženci so bili visoko motivirani. Prejeli so po 3 ECTS točke. Šolo so sofinancirali CEEPUS, Študentski svet Filozofske fakultete in Oddelek za zgodovino

Zadnje novice
27. 02. 2024

Otvoritev razstave Intija Ocóna Jaz sem s tabo, moja Nikaragva! in pogovor s pesnico in pisateljico Giocondo Belli

Otvoritev razstave
26. 02. 2024

Zahvala in hvalnica Matjažu Kmeclu

Prof. dr. Matjaž Kmecl (foto: Miran Hladnik, Wikipedija)
20. 02. 2024

Sprejem za tuje študentke in študente na izmenjavi

Utrinek s srečanja s študentkami in študenti na izmenjavi