Seminar za učitelje zgodovine v osnovnih in srednjih šolah

Pozdravni nagovor predstojnice, doc. dr. Irene Selišnik, foto: Jasna Pinter

Pozdravni nagovor predstojnice, doc. dr. Irene Selišnik, foto: Jasna Pinter

V petek, 29. septembra 2023, je od 9. do 17. ure na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete potekal seminar za učitelje zgodovine z naslovom Novosti zgodovinske stroke in zgodovinski viri za pouk zgodovine v osnovnih in srednjih šolah. Udeležilo se ga je 54 učiteljev zgodovine v osnovnih in srednjih šolah. Pozdravni nagovor je imela predstojnica oddelka doc. dr. Irena Selišnik. Seminar je koordinirala prof. dr. Danijela Trškan.

Tematike in predavatelji/ce: 

  • Slovensko nacionalno gibanje in kolektivne identifikacije v dolgem 19. stoletju – nove perspektive – izr. prof. dr. Rok Stergar, doc. dr. Jernej Kosi,    
  • Zgodovina čustev in viri pri pouku zgodovine – doc. dr. Irena Selišnik, 
  • Določanje okupacijskih meja v Sloveniji leta 1941 – prof. dr. Božo Repe,    
  • Vpliv okupacijskih meja na Slovenskem v letih 1941 in 1945 kot primer študije obče, slovenske in lokalne zgodovine – izr. prof. dr. Peter Mikša,    
  • Ustna zgodovina: metodološka skica za boljšo prakso – doc. dr. Urška Strle,      
  • Video produkcija Središča za javno zgodovino in Oddelka za zgodovino FF UL – izr. prof. dr. Bojan Balkovec,      
  • Vrednotenje zgodovinskih virov za pouk zgodovine v učilnici, na terenu ali na daljavo – prof. dr. Danijela Trškan
Zadnje novice
27. 02. 2024

Otvoritev razstave Intija Ocóna Jaz sem s tabo, moja Nikaragva! in pogovor s pesnico in pisateljico Giocondo Belli

Otvoritev razstave
26. 02. 2024

Zahvala in hvalnica Matjažu Kmeclu

Prof. dr. Matjaž Kmecl (foto: Miran Hladnik, Wikipedija)
20. 02. 2024

Sprejem za tuje študentke in študente na izmenjavi

Utrinek s srečanja s študentkami in študenti na izmenjavi