Uspešno zaključen projekt IKTERUS

Med marcem in julijem 2020 smo v sodelovanju z Zdravstvenim domom za študente Univerze v Ljubljani (ZDŠ) izvedli projekt IKTERUS (Izboljšanje komunikacije s tujimi študenti v ZDŠ UL), katerega namen je izboljšanje komunikacije med osebjem ZDŠ in mednarodnimi študenti ter izboljšanje dostopnosti informacij o zdravstvenih storitvah za mednarodne študente.

Projekt je v okviru razpisa Študentski inovativni projekti za družbeno korist koordinirala Filozofska fakulteta UL, sodelovali pa so še mentorji in študenti Fakultete za socialno delo, Naravoslovno-tehniške in Zdravstvene fakultete UL. Rezultati vključujejo gradiva v slovenščini in angleščini, kot je zgibanka s podatki o dostopanju do zdravstvenih storitev in ZDŠ, zgibanka za obveščanje mednarodnih študentov UL o zdravstvenem sistemu pred prihodom v Slovenijo ter informacije za angleške in slovenske spletne strani ZDŠ in UL. Drugi del rezultatov je interaktivno gradivo za e-učenje za zaposlene v ZDŠ. Projekt sta sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Zadnje novice

Javna promocija doktoric in doktorjev znanosti Univerze v Ljubljani

Doktorice in doktorji znanosti s Filozofske fakultete (foto: Bor Slana/STA)

Podelitev nagrad Lirikonov zlát 2024 za vrhunske prevode

Špela Sevšek Šramel in Miha Kragelj z nagrado (foto: Jelka Kragelj)

Doc. dr. Žiga Zwitter na znanstvenem srečanju ForumAlpinum

Doc. dr. Žiga Zwitter je predstavil referat Alpe: zelene ali pisane? Od zgodnjenovoveškega do sodobnega odnosa do travnikov.