Žiga Zwitter predaval na zborovanju slovenskih arhivistov

Dr. Žiga Zwitter je predaval na zborovanju slovenskih arhivistov.

Dr. Žiga Zwitter je predaval na zborovanju slovenskih arhivistov.

Na 31. zborovanju Arhivskega društva Slovenije na temo Arhivi kot centri informacij: možnosti in priložnosti uporabe digitalnih tehnologij pri ohranjanju, uporabi in promociji arhivskega gradiva, ki poteka v Bohinjski Bistrici, je dr. Zwitter 5. oktobra 2023 predstavil toplo sprejeti referat na temo Razumevanje zgodovinskih kulturnih pokrajin na podlagi vključevanja interdisciplinarnih digitalnozgodovinskih prijemov v interpretacijo zgodnjenovoveških virov. 

Zadnje novice
27. 02. 2024

Otvoritev razstave Intija Ocóna Jaz sem s tabo, moja Nikaragva! in pogovor s pesnico in pisateljico Giocondo Belli

Otvoritev razstave
26. 02. 2024

Zahvala in hvalnica Matjažu Kmeclu

Prof. dr. Matjaž Kmecl (foto: Miran Hladnik, Wikipedija)
20. 02. 2024

Sprejem za tuje študentke in študente na izmenjavi

Utrinek s srečanja s študentkami in študenti na izmenjavi