Oddelek za arheologijo

Knjižnica Odd. za arheologijo

Nekaj sprememb v urniku odprtosti knjižnice Odd. za arheologijo:

  • sreda, 25. 6.: 10-11.15 ter od 13.30-17.00
  • petek, 27. 5.: ZAPRTO
  • ponedeljek, 30. 5.: 12.30–15.30
  • torek, 31. 5.: 9.00–11.00
  • četrtek, 2. 6.: 12.00–15.30

 

Obvestila

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Poletni urnik knjižnice OEiKA

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Jana Kalin - govorile ure

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

tajništvo - uradne ure (4. do 8. 6. 2022)

Oddelek za zgodovino

ŠTUDIJSKI OBISK: Between Memory and Oblivion, Stara Gradiška 1942-2022

Oddelek za muzikologijo

Oddelčno tajništvo - uradne ure (4.7. - 8.7.)

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Oddelčno tajništvo - uradne ure (4. 7. – 8. 7. 2022)

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Študentski svet FF

Razpis za priznanja Študentskega sveta Filozofske fakultete

Oddelek za prevajalstvo

Uradne ure tajništva Odd. za prev. (4. 7. – 8. 7. 2022)

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU Andrej Stopar

Oddelek za slovenistiko

Razpis za priznanja ŠS FF