Oddelek za slovenistiko

Razpored pisnih in ustnih izpitov (izpitni rok 2. 6. 2023) pri red. prof. dr. Hotimirju Tivadarju

Slovenisti

Fonetika in fonologija slovenskega knjižnega jezika

PISNO: petek, 2. junij 2023, ob 12.00 v predavalnici 15

USTNO: ponedeljek, 5. junij 2023, ob 11.30 v kabinetu 536 c

Pravorečna in pravopisna norma SKJ

PISNO: petek, 2. junij 2023, ob 12.00 v predavalnici 15

USTNO: ponedeljek, 5. junij 2023, ob 12.00 v kabinetu 536 c

Javno govorno nastopanje

USTNO: ponedeljek, 5. junij 2023, ob 11.30 v kabinetu 536 c (pogoj prej oddano seminarsko delo) oz. na govorilnih urah

Besedilna fonetika SKJ

USTNO: ponedeljek, 5. junij 2023, ob 13.00 v kabinetu 536 c oz. na govorilnih urah

 

JEZIKOVNA NORMA IN JEZIKOVNA KULTURA

USTNO: četrtek, 8. junij 2023, ob 13.00 v kabinetu 536 c (pogoj prej oddano seminarsko delo)

 

SL2 Jezikoslovni magistrski seminar (E in D)

USTNO: četrtek, 15. junij 2023, ob 13.30 v kabinetu 536 c (pogoj za pristop k zagovoru in zaključku seminarja prej oddano seminarsko delo)

 

Slavisti

Osnove slovenskega jezika za zahodnoslovanske študije

USTNO: petek, 2. junij 2023, ob 8.30 oz. 14.00 v kabinetu 536 c

 

Ogled pisnih testov v petek, 2. 6. 2023, ob 14.00 v kabinetu 536 c oz. na govorilnih urah.

Prof. dr. Hotimir Tivadar

Obvestila

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Seminarske teme pri red. prof. dr. Snoju: Zgodovina zahodnega pesništva

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Zamenjava notranjega ali zunanjega izbirnega predmeta

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Osvetlitev delovnega mesta za en dan - možnosti za študente

Oddelek za sociologijo

Novosti Knjižnice Oddelka za sociologijo – maj/avgust 2023

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Odprtost knjižnice (1.6.-30.9.2023)