Znanstvenoraziskovalni inštitut

Individualne prijave (štipendije, usposabljanja):

Razpisana mesta za doktorski študij v okviru MSCA COFUND projekta CHORAL (Cultural Heritage Outreach in RomAnce Languages). Rok za prijavo je 22. 3. 2024. Podporni program prijave na MSCA PF razpis z Univerzo v Macerati kot gostiteljsko institucijo (MSCA POSTDOCTORAL…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Najava javnih razpisov in javnih pozivov 2024

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) je na spletni strani objavila informativni seznam načrtovanih in predvidenih javnih razpisov in pozivov za leto 2024. Cilj objavljenega seznama je nuditi potencialnim prijaviteljem…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Objavljen Javni razpis za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko v okviru Programa PROTEUS v letih 2025 – 2026

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije je objavila Javni razpis za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko v okviru Programa PROTEUS v letih 2025 – 2026. Predmet javnega…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Najava 3. razpisa za sofinanciranje projektov in letnega dogodka v okviru programa Interreg Europe 2021-2027

Obveščamo vas, da bo 3. javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Interreg Evropa 2021-2027 odprt od 20. marca 2024 do 7. junija 2024. Tretji razpis bo prav tako kot prejšnja razpisa omogočal prijavo projektnih idej na vseh tematskih področjih, ki jih podpira…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Odprt razpis »Partnerstvo za raziskave in inovacije v Sredozemlju (PRIMA)«

Odprt je razpis »Partnerstvo za raziskave in inovacije v Sredozemlju (PRIMA)«. Razpis je namenjen financiranju raziskav in inovacij na področju upravljanja z vodo, trajnostnega kmetijstva in trajnostne pridelave hrane v regiji, ki se sooča s podnebnimi spremembami, urbanizacijo…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Posvetovanje o vmesni oceni Evropskega obrambnega sklada

Evropski obrambni sklad podpira skupne čezmejne raziskave in razvoj na področju obrambe. Sklad spodbuja sodelovanje med podjetji in raziskovalnimi ustanovami vseh velikosti in geografskega izvora v EU. Njegov cilj je nadaljnje povezovanje tehnološke in industrijske baze obrambe…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Naknadno vrednotenje programa Obzorje 2020

Evropska komisija je 29. januarja 2024 objavila poročilo o naknadnem vrednotenju Obzorja 2020 (prejšnjega programa EU za raziskave in inovacije, ki je potekal med letoma 2014 in 2020 in je imel proračun v višini skoraj 80 milijard evrov). Spoznanja in izkušnje iz te končne ocene…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Informativni dan »COST 2024« (Spletno okolje: 27. 3. 2024 od 10.00 do 11.30)

V sredo, 27. marca 2024, ob 10. uri bo potekal spletni informativni dan COST, namenjen vsem raziskovalcem in inovatorjem na vseh kariernih stopnjah ter z vseh raziskovalnih področij, zlasti pa mlajšim raziskovalcem. Cilj dogodka je obvestiti raziskovalno skupnost o možnostih…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Aktualni ameriški razpisi

IR-ORI-24-001 – Ensuring Research Integrity – Conferences.

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Aktualni institucionalni razpisi

Obveščamo vas o naslednjih aktualnih razpisih Razvojnega sklada UL: Interni razpis za pripravljalno-raziskovalne projekte za namen vzpostavitve interdisciplinarnih raziskovalnih skupin. V okviru tega razpisa se bodo financirali interni dve-letni pripravljalno-raziskovalni…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Omejitve Erasmus+ KA220 in KA210 SCH, ADU, VET, YOU

Obveščamo vas, da zaradi omejitev razpisov in internega usklajevanja prijav znotraj UL prijave na razpise KA220 (sodelovalno partnerstvo) SCH, ADU, VET, YOU niso več možne.

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Program digitalna Evropa: novi razpisi za zbiranje predlogov o umetni inteligenci, kibernetski varnosti in postkvantni kriptografiji

Sredi decembra 2023 sta bila posodobljena dva delovna programa programa Digitalna Evropa (DEP), ki mu zdaj sledi nov krog razpisov za zbiranje predlogov, odprt 16. januarja 2024 (proračun: 84 milijonov EUR). Cilj razpisov je nadaljnji razvoj uporabe aplikacij umetne inteligence…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

E-novičniki

COST Newsletter. Euresearch. Vizija kohezija.

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Etične smernice za zaupanja vredno umetno inteligenco

Posredujemo vam dokument Etične smernice za zaupanja vredno umetno inteligenco. Pripravila ga je neodvisna strokovna skupina na visoki ravni za umetno inteligenco, ki jo je Evropska komisija ustanovila junija 2018.

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Razpis za prispevke o virtualnih svetovih in generativni umetni inteligenci

Prispevke na temo »virtualnih svetov« in »generativne umetne inteligence« lahko oddate do 11. marca 2024. Namen razpisa, ki ga je objavil Generalni direktorat Evropske komisije za konkurenco, je po eni strani pridobiti povratne informacije o trenutnem stanju konkurence v obeh…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Sprejet je bil sveženj o gospodarski varnosti

Evropska komisija je 24. januarja 2024 v skladu z evropsko strategijo gospodarske varnosti (junij 2023) sprejela sporočilo in pet pobud za krepitev gospodarske varnosti EU zaradi vse večjih geopolitičnih napetosti in tehnoloških sprememb. Sprejete pobude obravnavajo preverjanje…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Predlog EK za priporočilo sveta o varnosti raziskav

Cilj te pobude je podpreti države članice, visokošolske ustanove in raziskovalne organizacije pri boljšem obravnavanju in zmanjševanju tveganj za varnost raziskav – ob priznavanju in ohranjanju institucionalne avtonomije in akademske svobode. Dejanska priporočila so namenjena…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Začetek platforme ERP

Evropska komisija je 22. januarja 2024 zagnala novo platformo evropskega raziskovalnega prostora (ERP), ki naj bi zagotovila celovit pregled trenutnih politik, dejavnosti in dosežkov. Nova platforma je predvidena v Paktu za raziskave in inovacije (R&I) v Evropi in je tako…