Slovaška književnost 19. stoletja II

Slovaška književnost 19. stoletja II

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:15

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Sevšek Šramel Špela

Vsebina

Kulturnopolitični pregled dogajanja okrog leta 1848, po nagodbi 1867 do konca stoletja.
Literarnozgodovinske teme in izbor literarnih besedil za obravnavo in interpretacijo
1. Realizem v slovaški književnosti
2. Predstavniki kritičnega realizma (B.S. Timrava, J. Tajovsky, J. Jesensky)
3. Spreminjajoča vloga književnosti ob koncu stoletja (nacionalna in estetska vloga)
4. Razvoj periodičnega tiska in prvi prevajalci slovaške književnosti;
5. Hlasisti in prudisti in vpliv češke književnosti na razvoj slovaške književnosti;
6. Obdobje po letu 1848 v srednjeevropskem kontekstu.