Kontakt

+386 1 2411 098
barbara.samaluk@ff.uni-lj.si

Govorilne ure

ponedeljek, 10.30 do 12.30, zimski semester
četrtek, 10.00 do 12.00, letni semester
Obvezna predhodna najava po elektronski pošti: barbara.samaluk@ff.uni-lj.si

Kabinet

419

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

izr. prof. dr. Barbara Samaluk

Barbara Samaluk je docentka na Oddelku za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete v Ljubljani. Njeno raziskovalno delo se osredotoča na delovno-življenjske prehode, transnacionalno mobilnost in migracije ter intersekcijske neenakosti, ki pri tem nastajajo, kot tudi s temi procesi povezano prekarno in nevidno delo, učenje, izobraževanje in (samo)organiziranje. Na oddelku poučuje različne andragoške predmete, ki so povezani s temi raziskovalnimi temami, kot so “Izbrane teme iz sociologije izobraževanja odraslih”, “Andragoški raziskovalni seminar” in “Andragoško svetovalno delo”.

1. SAMALUK B and GREER IC. Organised by transitions: the self-organisation of next-generation welfare professionals in Slovenia. Work in the Global Economy. 2021, 1(1-2), 95-117. https://bristoluniversitypressdigital.com/downloadpdf/journals/wge/1/1-2/article-p95.pdf

2. SAMALUK, Barbara. Precarious education-to-work transitions: entering welfare professions under a workfarist regime. Work, employment and society. Feb. 2021, vol. 35, nr. 1, str. 137-156, ilustr. ISSN 0950-0170. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0950017020931335,.

3. SAMALUK, Barbara. Integration as a multi-way process: a case study of innovative migrant integration projects in Slovenia. Andragoška spoznanja. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 26, [št.] 3, str. 103-120. ISSN 1318-5160. https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/9351,

4. GREER, Ian, SAMALUK, Barbara, UMNEY, Charles. Toward a precarious projectariat? : project dynamics in Slovenian and French social service. Organization studies. 2019, vol. 40, issue 12, str. 1873-1895. ISSN 1741-3044. https://journls.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0170840618800109,

5. GREER, Ian, SAMALUK, Barbara, UMNEY, Charles. Better strategies for herding cats? : forms of solidarity among freelance musicians in London, Paris, and Ljubljana. V: DOELLGAST, Virginia (ur.), LILLIE, Nathan (ur.), PULIGNANO, Valeria (ur.). Reconstructing solidarity : labour unions, precarious work, and the politics of institutional change in Europe. 1st ed. New York: Oxford University Press, 2018. Str. 166-187

6. SAMALUK, Barbara. Austerity stabilised through European funds: the impact on Slovenian welfare administration and provision. Industrial relations journal. 2017, vol. 48, issue 3, str. 56-71, ilustr. ISSN 1468-2338. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/irj.12168,

7. SAMALUK, Barbara. Innovative trade union practices addressing growing precarity characterised by rescaled governance and the shrinking welfare state: the case of Slovenia. V: BERNACIAK, Magdalena (ur.), KAHANCOVÁ, Marta (ur.). Innovative union practices in Central-Eastern Europe. Brussels: European trade Union Institute (ETUI), 2017. Str. 197-217. ISBN 978-2-87452-449-3, ISBN 978-2-87452-450-9. https://www.etui.org/Publications2/Books/Innovative-union-practices-in-Central-Eastern-Europe.

8. SAMALUK, Barbara. Migrant workers' engagement with labour market intermediaries in Europe: symbolic power guiding transnational exchange. Work, employment & society. 2016, vol. 30, issue 3, str. 455-471. ISSN 1469-8722. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0950017015594968,

9. SAMALUK, Barbara. Migration, consumption and work: a postcolonial perspective on post-socialist migration to the UK. Ephemera. 2016, vol. 16, no. 3, str. 95-118. ISSN 1473-2866. http://www.ephemerajournal.org/contribution/migration-consumption-and-work-postcolonial-perspective-post-socialist-migration-uk.

10. SAMALUK, Barbara. Neoliberal moral economy: migrant worker's values struggles across temporal and spatial dimensions. V: KARNER, Christian (ur.), WEICHT, Bernhard (ur.). The commonalities of global crises : markets, communities and nostalgia. London: Palgrave Macmillan, 2016. Str. 61-85.

11. SAMALUK, Barbara. Neoliberalna (samo)kolonizacija : primer sodobnih poljskih in slovenskih izseljevanj aktivnega prebivalstva. Časopis za kritiko znanosti. 2016, letn. 44, št. 264, str. 362-380.

12. SAMALUK, Barbara. Change and inertia in (re)formation and commodification of migrant workers' subjectivities : an intersectional analysis across spatial and temporal dimensions. V: TATLI, Ahu (ur.), ÖZBILGIN, Mustafa (ur.), KARATAŞ-ÖZKAN, Mine (ur.). Pierre Bourdieu, organisation, and management. New York; London: Routledge, 2015. Str. [37]-54.

13. SAMALUK, Barbara. Whiteness, ethnic privilege and migration: a Bourdieuian framework. Journal of managerial psychology. 2014, vol. 29, no. 4, str. 370-388. ISSN 0268-3946. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JMP-03-2012-0096/full/html,]

14. SAMALUK, Barbara. Racialised "price-tag": commodification of migrant workers on transnational employment agencies' websites. V: PAJNIK, Mojca (ur.), ANTHIAS, Floya (ur.). Work and the challenges of belonging : migrants in globalizing economies. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014. Str. 154-177.

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani

26. 06. 2024
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca: Nacionalistična večjezičnost: Mnogotere jezikovne lojalnosti in nacionalna pripadnost v Vzhodni in Srednji Evropi ter na Balkanu