Kontakt

+386 1 2411 124
Ksenija.VidmarHorvat@ff.uni-lj.si

Govorilne ure

Petek: 13:00 - 14:00 in po dogovoru, kabinet 443A

Kabinet

443A

Zdajšnja kriza humanosti je priložnost, da uresničimo sen humanistov in oblikujemo podobo človeškega dostojanstva, po kateri se nas bodo spominjali zanamci naše generacije.

prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat
Oddelek za sociologijo

prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat

Izobrazba

 • diplomirana komparativistka in sociologinja kulture, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija, 15.4. 1991;
 • magisterij (MA) Department of Sociology, University of California, Davis, USA, 1994;
 • doktorat znanosti (PhD) Department of Sociology, University of California, Davis, USA, 2000.

Zaposlitev

 • asistentka, University of California, USA, 1992-1995;
 • predavateljica na Institutum Studiorum Humanitatis, Slovenija 1999-2001;
 • docentka, Odd. za sociologijo, Filozofska fakulteta, UL, 2001-2006;
 • redna profesorica, Odd. za sociologijo, Filozofska fakulteta, UL.

Znanstveni naziv 

 • redna profesorica za področje sociologije kulture

Vodstvene funkcije; komisije

 • članica ekspertne skupine pri Evropski komisiji, Direktorat za kulturo in izobraževanje (2008-2009);
 • članica občasnega strokovnega telesa za evalvacijo prijav za uveljavljene raziskovalce iz tujine (2010 - 2011);
 • predstojnica Oddelka za sociologijo (2009-2011);
 • podpredsednica Akademskega zbora FF UL (2009-2013);
 • predsednica filmskega Sklada Nike Bohinc (2010-2011);
 • predsednica znanstvenega sveta Zlati kamen (2011-2014).
 • Vodja interdisciplinarne programske skupine »Družbena pogodba v 21. stoletju« (P6- 0400, 2015-).
 • Jean Monnet Professor (2012-)

Koordinacija projektov

nacionalni

 • "Vloga državnega nagrajevanja v Sloveniji", Ministrstvo za kulturo RS, 2000-2001.
 • “Vloga množičnih medijev pri oblikovanju slovenske evropske zavesti”, ARRS, 2008-2011.
 • "Vloga ženskih migracij in migrantk v konstrukciji slovenske nacionalne identitete od nacionalne do postnacionalne dobe: primerjalni slovenski, evropski in globalni vidiki", ARRS, 2011-2014.
 • "Slovenska nacionalna identiteta v luči turističnega diskurza" (koordinator prof. Vesna Mikolič, ZNnstveno središče Koper), ARRS, 2012-2015.
 • "Teorija kazni in demokratična kultura v Sloveniji" (koordinator prof. Rok Svetlič, Znanstveno središče Koper), ARRS, 2018-2021.

bilateralni

 • “The Predicament of Intercultural Dialogue”, Univerza v Ljubljani/ University of Sussex, GB/ARRS, 2008-2009.
 •  "Habsburška dediščina v primerjalno slovensko-avstrijski in evropski perspektivi", Univerza v Ljubljani/Univerza na Dunaju, AT/ ARRS, 2009-2011.
 •  "Nacionalna občinstva in oblikovanje evropske javnosti: kritična primerjalna študija medijskega poročanja o aferi Patria v Sloveniji in na    Finskem", Univerza v Ljubljani/ Univerza v Helsinkih, MS-FI/ARRS, 2009.
 •  "Evropska javna sfera in množični mediji: interkulturno in transkulturno raziskovanje možnosti in dilem oblikovanja evropske javnosti", MS-FI/ARRS, 2010-2011.

evropski (partner)

 • EC IPA 2009-2012:  Vzpostavitev čezmejne romske kulturno-turistične transverzale„Drom“ ter razvoj integralnega romskega-kulturno-turističnega proizvoda.
 • ASO, 2010-2011: The Challenges of Europeanisation: Mediating between National and European Identities in South Eastern Europe” (koordinator Univerza na Dunaju).
 • ESS, 2012-2014: Nova generacija raziskovalcev ved o življenju (koordinator Kemijski inštitut, Slovenija).
 • LLP IntlUni ,– 2012-2015T: The Challenges of the Multilingual and Multicultural Learning Space in the International University (koordinator Aarhus University, Danska).
 • EUROM, 2014- : EUROPEAN OBSERVATORY ON MEMORIES, Univerza v Barceloni, Solidaritat UB, Španija.
 • DANUBE BEST Network, 2015-2016: BioEthics Standards in Translational research: an integrated approach of the Bioethics education in biomedical sciences and its role in the development of the Knowledge Society in Danube Region countries.
 • MEFRO, 2016-2017: European Memories of Borders, koordinator Univerza v Barceloni in European Observatory on Memories.

evropski (koordinator) 

 • Jean Monnet, 2012-2015: Integration of Europe, past views and future visions.

Znanstvena sodelovanja

 • prof. Dario Melossi (univerza v Bologni), prof. Doris Wastl-Walter (Univerza v Bernu), prof. Gerard Delanty (Univerza v Sussexu), prof. Hannu Niemenen (Univerza v Helsinkih); European Observatory on Memory (Univerza v  Barceloni), prof. Igor Štiks (Faculty of Media and Communications, Singidunum University,Beograd).
 • organizacija gostujočih predavanj v Ljubljani: Zygmunt Bauman (2010, 2016), Will Kymlicka (2012), Dennis Smith (2013), Gerard Delanty in Chris Rumford (2008), Nira Yuval- Davis (2011); Lynn Hunt (2015), Lilie Chouliaraki (2016).

Organizacija mednarodnih znanstvenih sestankov

 •  2007: In-between Europe : spaces, identity and geographies of imagination : Mestni muzej / City Museum, Ljubljana, 27. 3. - 28. 3. 2007. Ljubljana: British Council..
 •  2011:Small nations and the European public sphere : transcultural research on the formation of European public : symposium, Embassy of Finland, Ljubljana, 11-12 March 2011. Ljubljana.
 •  2011:Women's voices on bordered Europe : mednarodni simpozij, Filozofska fakulteta,Ljubljana, 8-9 April 2011.
 •  2013: Dis-membered and dis-remembered:migrant women in national imagination; mednarodni simpozij, 6-7 maj, Ljubljana, SAZU.
 •  2016: MEFRO, European Memory in the Making: Refugees and Global Expulsions, 26-27 oktober, Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Slovenski etnografski muzej.

Vabljena predavanja

VIDMAR, Ksenija H.. Austromarxism in Slovenia : [predavanje na simpoziju na temo "Bruckenbauer. Nachbarschaft Mitteleuropa? Festveranstaltung und wissenschaftliches Symoposium zur Grundung der Republik am 30. okt. 1918, Wien 30.-31., Oktober 2018]. Wien: Jahoda-Bauer-Institute, 2018.

VIDMAR, Ksenija H., LEŠNIK, Avgust. Female Volunteers in the Spanish Civil war : [predavanje na International Willi Muenzenberg Kongres na temo "Global Spaces for Radical Solidarity: Panel 4: "Antifaschismus und Antistalinismus in den 1930er Jahren Teil I", Berlin, Deutschland,17.-20., September 2015]. Berlin: Willi Münzenberg Forum, 2015.

VIDMAR, Ksenija H.. Memory as a Transnational Heritage of Europe : critical evaluation of the 70th commemoration of the end of WWII in Slovenia : [predavanje na 4 th Copernicus Graduate School Interdisciplinary Conference na temo "History and Politics, Remembrance as Legitimation: Session 2. "History as Instrument", Toruń, Poland,10.-11., July 2015]. Toruń: Copernicus Graduate School, 2015. 

VIDMAR, Ksenija H. Migration, gender and borders: framing the debate on identity and belonging in Europe post-1989: "Eurasia's Environmental, Economic, and Geopolitical Transformations: Part X, Borders", Tampa, Florida, USA, 8.-12., April 2014]. New York: The Association of American Geographers,2014.

VIDMAR, Ksenija H.. Migration, Gender and Visual Culture : Framing the Debate on Identity and Belonging : Second Summer Institute of the Association for Cultural Studies "The Sights/Sites of Cultural Studies", Klagenfurt, 22.-27 July 2013. Klagenfurt, Austria: The Alpen-Adria-Universität Klagenfurt:Faculty of Humanities, Department of Media and Communications and the "Research Group VisualCulture": Association for Cultural Studies Institute, 24.7.2013.

VIDMAR, Ksenija H.. Europe consumed: memory, border imaginaries and consumer culture in Slovenia post 1991: Sofia: Leibniz Institute for Regional Geography, Leipzig, Germany.

Nagrade

 • 1995/6: UC Davis Fellowship.
 • 1996/7: UC Davis Fellowship.
 • 2007:Nagrada za uspešno priijavo koordinatorskega projekta FP7.
 • 2007-2008:Ad Futura (2005/2006): “European Film, Multiculturalism, Transnationalism” (z Dr Polono Petek, University of Melbourne).
 • 2008:HERA Travel Grant za pripravo projekta “Collective Memories, Cultural Histories and European Identity”, predstavljeno na HERA Matchmaking Event, Pariz, 19 April 2008.
 • 2009,2010, 2011,2012: ARRS-MS0P7: Nagrade za uspešno prijavo koordinatorskega in partnerskih projektov FP7.
 • 2010: Priznanje Agencije Republike Slovenije za znanost (ARRS) "Odlični v znanosti 2010" (Humanistika - področje kulturologija) za prispevek: VIDMAR, Ksenija H. Consuming European identity: the inconspicuous side of consumerism in the EU. International journal of cultural studies, ISSN 1367-8779, 2010, št. 1, str. 25-41.

Članica mednarodnih uredniških odborov revij

 • Culture, Practice & Europeanization. Flensburg: Europa-Universität Flensburg, 2017- . ISSN 2566-7742.
 • European journal of cultural studies.  London: Sage Publications, 1998-. ISSN 1367-5494. 
 • Historia i Polityka.  Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Toruń: Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. ISSN 1899-5160.
 • Javnost/Public. Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo; Abingdon: Taylor & Francis, 1994-. ISSN 1318-3222.
 • Revija za sociologiju : sociološki tromjesečnik.  Zagreb: Hrvatsko sociološko društvo, 1971-. ISSN 0350-154X. http://hrcak.srce.hr/revija-za-sociologiju. [COBISS.SI-ID2899202

Objave/Publications (2009-2019):

 Izvirni znanstveni članki/Articles

VIDMAR, Ksenija H., PUŠNIK, Maruša. In strangers' hands : Thai massage services in Slovenia. Cultural sociology, ISSN 1749-9755, Jun. 2019, vol. 13, no. 2, str. 217-232.

VIDMAR, Ksenija H. The post-national sexual contract: An examination. Anthropological notebooks, ISSN 1408-032X. [Tiskana izd.], 2017, vol. XXIII, no. 1, str. 57-69. http://www.drustvo-antropologov.si/anthropological_notebooks_eng.html.

VIDMAR, Ksenija H. The Balkan road and the guarding of Europe : the refugee crisis on the borders of Slovenia. Dve domovini : razprave o izseljenstvu, ISSN 0353-6777. [Tiskana izd.], 2017, [Št.] 45, str. 105-119.

VIDMAR, Ksenija H. Človekove pravice v postnacionalni državi : utopična branja. Razprave in gradivo : revija za narodnostna vprašanja, ISSN 0354-0286. [Tiskana izd.], Dec. 2017, no. 79, str. 53-69.

VIDMAR, Ksenija H. Periferne vizije : grška dolžniška drama in evropski subjekt po krizi. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja, ISSN 0040-3598, jan.-feb. 2017, letn. 54, št. 1, str. 129-145, 190-191.

VIDMAR, Ksenija H. Evropski spomin in vizualizacija travme : vloga umetniške reprezentacije v medijskem projektu "Begunec_ka sem". V: MATAJC, Vanesa (ur.), VIRANT, Špela (ur.). Migracije = Migrations, (Ars & humanitas, ISSN 1854-9632, 10, 2). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = University Press, Faculty of Arts. 2016, letn. 10, št. 2, str. 13-30, ilustr.

LEŠNIK, Avgust, VIDMAR, Ksenija H. The Spanish Female Volunteers from Yugoslavia as Example of Solidarity in a Transnacional Contex. The international newsletter of communist studies Online, ISSN 1862-698X, 2014/15, [Letn.] 20/21, [št.] 27/28, str. 37-51. http://incs.ub.rub.de/index.php/INCS/. [COBISS.SI-ID 60848226]

VIDMAR, Ksenija H. Večglasje, manjšine in postnacionalni red : evropske in nacionalne dileme medijske demokracije. Javnost, ISSN 1318-3222, 2015, vol. 22, supl., str. S91-S101. [COBISS.SI-ID 59161698]

VIDMAR, Ksenija H. (avtor, gostujoči urednik). Rebordering the perspective on the EU : a view from the Slovenian periphery. Javnost, ISSN 1318-3222, oct. 2014, vol. 21, no. 3, str. 93-108, 111. http://javnost-thepublic.org/article/2014/3/6/. [COBISS.SI-ID 56004706].

VIDMAR, Ksenija H. Kulturna globalizacija in migracije : kritično soočenje teorije na prelomu stoletja. V: SPLICHAL, Slavko (ur.). Globalizacija v dobro ali zlo? : zbornik ob 80-letnici akademika Zdravka Mlinarja, (Razprave, ISSN 0560-2955, 27). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti. 2013, str. 74-88. [COBISS.SI-ID 54189922]

VIDMAR, Ksenija H. Engendering Borders : some critical thoughts on theories of borders and migration. Klagenfurter Geographische Schriften, 2013, heft 19, str. 157-167. http://igr.aau.at/en/forschung/kgs29. [COBISS.SI-ID 53046370].

VIDMAR, Ksenija H. Migration, Gender and visual Culture : Framing the Debate on Identity and Belonging in Europe post-1989. Medien Journal : Zeitschrift für kommunikationskultur, ISSN 1025-9473, 2013, jrg. 37, nr. 3, str. 32-44. [COBISS.SI-ID 54451810]

VIDMAR, Ksenija H. The predicament of intercultural dialogue : reconsidering the politics of culture and identity in the EU. Cultural sociology, ISSN 1749-9755, 2012, vol. 6, no. 1, str. 27-44. http://cus.sagepub.com/. [COBISS.SI-ID 46280546].

VIDMAR, Ksenija H. A Wandering Paradigm, or Is Cosmopolitanism Good for Women?. Querelles-Net, ISSN 1862-054X, 2012, bd. 16. http://www.querelles.de/index.php/qjb/article/view/3. [COBISS.SI-ID 51209058]

VIDMAR, Ksenija H. Sociology of culture and cultural studies : towards a postsocialist reconciliation. Revija za sociologiju : sociološki tromjesečnik, ISSN 0350-154X, 2012, god. 42, br. 2, str. 119-140. http://hrcak.srce.hr/99190. [COBISS.SI-ID 51729506]

VIDMAR, Ksenija H. Marshall in kozmofeminizem : razmislek k sodobni teoriji državljanstva. Časopis za kritiko znanosti, ISSN 0351-4285, 2011, letn. 39, št. 246, str. 192-204. [COBISS.SI-ID 47853922]

VIDMAR, Ksenija H. From metics to the erased, or how to ground cosmopolitanism : a post-socialist perspective on current theories of cosmopolitanism. Revija za sociologiju : sociološki tromjesečnik, ISSN 0350-154X, Travanj 2011, god. 41, br. 1, str. 9-26.

VIDMAR, Ksenija H., UČAKAR, Tjaša. Multikulturalizem kot orodje spolnega podrejanja : analiza javnega diskurza o zakrivanju. Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja, ISSN 1581-6036. [Tiskana izd.], 2011, letn. 22, št. 3/4, str. 149-170, 207-208. [COBISS.SI-ID 47286626]

VIDMAR, Ksenija H. Multiculturalism in time of terrorism : re-imagining Europe post-9/11. Cultural studies, ISSN 0950-2386, 2010, vol. 24, št. 5, str. 747-766. http://www.informaworld.com/smpp/title~db=all~content=t713684873. [COBISS.SI-ID 43150690].

VIDMAR, Ksenija H. Consuming European identity : the inconspicuous side of consumerism in the EU. International journal of cultural studies, ISSN 1367-8779, 2010, št. 1, str. 25-41. [COBISS.SI-ID 40165218], Nagrada: Razprava je dobila priznanje Agencije Republike Slovenije za znanost (ARRS) "Odlični v znanosti 2010" (Humanistika - področje kulturologija)
 

Poglavja v knjigah/Book chapters

VIDMAR, Ksenija H. Cosmopolitan Patriotism. V: SARDOČ, Mitja (ur.). Handbook of patriotism. Cham: Springer International Publishing. 2017, str. 1-14. https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-3-319-30534-9_36-1, doi: 10.1007/978-3-319-30534-9_36-1. [COBISS.SI-ID 65246050].

VIDMAR, Ksenija H. Memory as a transnational heritage of Europe : a critical evaluation of Slovenia's 70th second world war commemoration. V: KĄCKA, Katarzyna (ur.), SCHATTKOWSKY, Ralph (ur.). History and politics : remembrance as legitimation, (Copernicus Graduate School Studies (CGS Studies), Vol. 6). 1. ed. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars. 2017, str. 85-100.

VIDMAR, Ksenija H. Spolna pogodba in njen postnacionalni aneks. V: VIDMAR, Ksenija H. (ur.), PATEMAN, Carole. Spolna pogodba. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2016, str. 5-16. [COBISS.SI-ID 60656226].

VIDMAR, Ksenija H. Remembering Dissidents: Cosmopolitan Challenges in Post-Socialist Slovenia. In: CARAUS, Tamara (ed.). Cosmopolitanism and the legacies of dissent, (Routledge studies in social and political thought). London: Routledge, 2014, 49-66. [COBISS.SI-ID 55688546].

VIDMAR, Ksenija H., UČAKAR, Tjaša. Migrant workers in post-Yugoslav Slovenia: betwen memory, solidarity and denial. In PAJNIK, Mojca (ed.), ANTHIAS, Floya (ed.). Work and the challenges of belonging: migrants in globalizing economies. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014,75-92. [COBISS.SI-ID 55344994].

VIDMAR, Ksenija H. Racing for the audience: National identity, public TV and the Roma in post-socialist Slovenia. In: IMRE, Anikó (ed.), HAVENS, Timothy (ed.), LUSTYIK, Kati (ed.). Popular television in Eastern Europe during and since socialism, (Routledge advances in internationalizing media studies, 9). New York: Routledge, 2013, 259-273. [COBISS.SI-ID 50290018].

VIDMAR, Ksenija H. Memory, citizenship, and consumer culture in postsocialist Europe. In: KOCKEL, Ullrich (ed.), CRAITH, Máiréad Nic (ed.), FRYKMAN, Jonas (ed.). A companion to the anthropology of Europe, (Blackwell companions to anthropology, 17). Oxford; Chichester; Malden (MA): Wiley-Blackwell,2012, 145-162. [COBISS.SI-ID 48750434].

VIDMAR, Ksenija H. The globalization of gender: Ally McBeal in post-socialist Slovenia: European Journal of Cultural Studies, 8,(2) May 2005, 239-55 : Volume II,. In: STEGER, Manfred B. Globalization and culture : Volume I,II, (The Globalization of the World Economy). Cheltenham, UK; Northampton. MA,USA: Edward Elgar, 2012, 403-419. [COBISS.SI-ID 50663010].

Znanstvene monografije/Books

VIDMAR, Ksenija H. Periferna Europa: Tranzitologija i postkrizni diskursi u jugoistočnoj Europi. Zagreb: Sandorf; v tisku.

VIDMAR, Ksenija H.. Periferna Evropa : tranzitologija in postkrizni diskurzi v jugovzhodni Evropi, (Zbirka Razprave FF). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. 138 str., ilustr. ISBN 978-961-06-0061-9. [COBISS.SI-ID 294310144].

VIDMAR, Ksenija H.. Imaginarna majka : rod i nacionalizam u kulturi 20. stoljeća, (Biblioteka Zirone). Zagreb: Sandorf; Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. 245 str., ilustr. ISBN 978-953-351-016-3. [COBISS.SI-ID 289596672].

VIDMAR, Ksenija H. Zamišljena mati: spol in nacionalizem v kulturi 20. stoletja. Ljubljana: Scientific Publishing of the Faculty of Arts. 2013. [COBISS.SI-ID 271504640].

VIDMAR, Ksenija H. Imagined mother: gender and nationalism in the 20th century culture. Ljubljana.Mladinska knjiga. 2014.

VIDMAR, Ksenija H. (editor). Women away, women on the way: female migrants in the Slovene national imagination, Ljubljana: Scientific Publishing of the Faculty of Arts, 2014. [COBISS.SI-ID 275575552].

VIDMAR, Ksenija H.. Kozmopolitski patriotizem : historično-sociološki in etični vidiki neke paradigme, [Cosmopolitan patriotism: historical-sociological and ethical aspects of a paradigm] Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. [COBISS.SI-ID 264507392].

VIDMAR, Ksenija H.. Zemljevidi vmesnosti : eseji o evropski kulturi in identiteti po koncu hladne vojne,[Maps of in-betweenness: essays on European culture and identity after the end of the Cold war]. Ljubljana: Sophia, 2009. [COBISS.SI-ID 249172224].

Urednica 9 prevodov socioloških del v slovenščino: Delanty and Rumford (Rethinking Europe, 2008), Zemon Davis (The Return of Martin Guerre, 2009), Yuval-Davis (Gender and nation, 2009), Benhabib (The Rights of Others, 2010), Kuljić (The Culture of Remembering, 2012,) Lynn Hunt (The Invention of human rights, 2015); Carole Pateman (Spolna pogodba, 2016); Zygmunt Bauman: Postnoderna etika (2016), Mezzadra in Neilson (Meja kot metoda, 2018).

Programska skupina Družbena pogodba v 21. stoletju.

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

18. 09. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Dan dobrodošlice za mednarodne študentke in študente

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani