Zgodovina glasbe 1

Zgodovina glasbe 1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 12

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Nagode Aleš, doc. dr. Sukljan Nejc

Vsebina

- Glasba v življenju antične Grčije
- Oblike »mousiké«
- Antična harmonična teorija
- »Harmoniai« kot godovinsko, teoretsko in estetsko vprašanje
- Antična notacija
- Nastanek srednjeveških liturgičnoglasbenih repertoarjev
- Gregorijanski koral
- Koralne oblike
- Teoretski sklop »musica plana«
- Nevmatske pisave
- Zgodnje večglasje
- Notredamska polifonija
- Ars nova v Franciji in Italiji
- Ars subtilior
- Angleška srednjeveška polifonija
- Teorija diskanta in kontrapunktska teorija
- Razvoj ritma in notacije od modalnega sistema do sistema menzur
- Franko-flamska polifonija
- Širitev modalnega sistema: »Dodecachordon«
- Polifonija 16. stol. (klasična vokalna polifonija)
- Instrumentalna glasba 16. stol.
- Bela menzuralna notacija
- Nacionalni žanri v 16. stol.
- Pozni madrigal
- Nove glasbene zamisli na prehodu 16. v 17. stol.: stile recitativo, concerto
- Začetki opere
- Teorija afektov in glasbena retorika
- Širitev tonalnega prostora v 17. stol.
- Dramma per musica
- Glasba nemškega protestantizma v 17. stol.
- Nemška orgelska glasba 17. stol.
- Razvoj sonate in nastanek koncerta
- Francoski žanri 17. stol. in »tragédie lyrique«
- Clavecinisti
- Angleški žanri 17. stol.
- Zgodnji oratorij
- Nastanek in razvoj kantate
- Opera seria, opera buffa
- Instrumentalna glasba zgodnjega 18. stol.: žanri in oblike
- J . S. Bach: življenje, opus, kompozicijska izhodišča
- G. Ph. Händel: življenje, opus, opera in oratorij na ozadju angleškega glasbenega življenja