Bolgarski jezik, družba in kultura

Bolgarski jezik, družba in kultura

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Subiotto Namita, Zaposleni bodoči (za najave)

Vsebina

Razvijanje sposobnosti razumevanja ter ustnega in pisnega izražanja v bolgarščini na osnovni ravni; razvijanje leksikalne kompetence ter priprava na povzemanje besedil s parafraziranjem in reformulacijo. Spoznavanje posebnosti sodobne bolgarske družbe in kulture ter zgodovine bolgarskega naroda, njegove kulture in literature.
Teme: družina, delo, prosti čas, družba in družbeni problemi, zgodovina, običaji, socialni problemi, okolje ipd.