Pedagoška enota za šport

Pedagoška enota za šport

Navodila za vpis

Študenti, vpisani na bolonjski študijski program

Vsi študenti in študentke, ki ste vpisani v prenovljene bolonjske študijske programe, lahko izberete splošni izbirni predmet »Šport in humanistika«, ovrednoten s 5 ECTS kreditnimi točkami. Znotraj predmeta se lahko usmerite na prvi bolonjski stopnji na izbrana poglavja iz filozofije športa, izbrana poglavja iz sociologije športa ter telesne prakse z izbranimi poglavji iz medicine in preventive, ter na drugi bolonjski stopnji na izbrana poglavja iz sociologije športa II in izbrana poglavja iz zgodovine športa. Predmet je sestavljen iz teoretičnega ter praktičnega dela. Praktični del predmeta (katerokoli športno panogo na urniku, ne glede na usmeritev pri predmetu »Šport in humanistika«) si izbere vsak študent sam in iz tega predmeta na koncu opravlja praktični izpit. Študent mora biti na praktičnem delu vsaj 10x na semester, kar je pogoj za opravljanje praktičnega dela izpita. Omenjenega predmeta ne smemo mešati s predmetom na centru za univerzitetni šport, ker ne gre za isti predmet - predmeta sta ločena.

Študenti s statusom športnika

Študenti in študentke s statusom kategoriziranih športnikov po kriterijih OKS – ZŠZ so opravičeni prisotnosti na praktičnih urah predmeta. Obveznost izpolnijo z ustreznimi dokazili o svoji tekmovalni aktivnosti. Vsi tisti, ko so opravičeni športne vzgoje zaradi zdravstvenih razlogov, lahko prinesejo zdravniška opravičila predavateljem športne vzgoje na govorilne ure do 15. novembra.

Študenti s posebnimi potrebami

V letošnjem študijskem letu imajo študenti s posebnimi potrebami možnost izbire splošnega izbirnega predmeta Šport in humanistika. Ravno tako lahko izberejo športno panogo zgolj kot obliko rekreacije. Športi med katerimi lahko izbirajo so objavljeni na urniku (vsi športi nosilca Maje Krpan Božič). Po obveznem predhodnem pogovoru preko elektronske pošte ali telefona se bomo dogovorili o ustreznosti izbire vadbe.

Študenti drugih fakultet

Študenti drugih fakultet, ki so za zunanji izbirni predmet izbrali predmet Šport in humanistika, izpolnijo obrazec Vloga za vpis ZIP in ga skupaj z izpolnjenim soglasjem matične fakultete pošljejo v elektronski obliki (pdf) v podpis predavateljem športne vzgoje. Nepopolno izpolnjene vloge bomo zavrnili. Vpis na športne programe je možen preko sistema VIS v katerega dostopajo z uporabniškim imenom in geslom matične fakultete. Med ponujenimi športnimi programi v VISu je izbor športne aktivnosti možen le med plačljivimi programi.

Sodelavke in sodelavci oddelka