Češka književnost 2. polovice 19. stoletja

Češka književnost 2. polovice 19. stoletja

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:15

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Šnytová Jana

Vsebina

Kulturnozgodovinski pregled o dogajanjih okrog leta 1848, po dualistični ureditvi 1867 do konca 19. stoletja. Literarnozgodovinske teme in izbor literarnih besedil za obravnavo:
1. Razvoj umetnostnih smeri v češki literaturi v letih 1848–1918.
2. Prva literarna generacija češke literature – majevci (J. Neruda, V. Hálek).
3. Različice fantazijske literature v češki prozi: romaneto (J. Arbes), potovanja gospoda Broučka skozi vesolje in čas (S. Čech), t. i. žive slike (J. Zeyer).
4. Češka parnasovska poezija.
5. Spor glede usmeritve razvoja češke literature med kozmopolitsko (»lumírovci«; J. Vrchlický) in narodno šolo (»ruchovci«; E. Krásnohorská).
6. Vaški in zgodovinski realizem.
7. Podobe naturalizma v češki prozi.
8. Nastop moderne v 90. letih 19. stoletja in umetnostne smeri, ki so jo spremljale (simbolizem, dekadenca, impresionizem).
9. Generacija anarhističnih upornikov (t. i. buřičů)
10. Predvojna avantgarda, ekspresionizem.