Didaktika francoske književnosti

Didaktika francoske književnosti

Stopnja: 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Marinčič Katarina, izr. prof. dr. Lah Meta

Predmet uvaja študenta v uporabo francoskih in frankofonskih literarnih besedil iz različnih obdobij pri jezikovnem pouku. Študent spozna temeljne metode didaktične obravnave in uporabe književnih besedil. Ob konkretnih primerih (seminarske vaje) razvija in preverja tako uveljavljene kot morebitne nove, inovativne pristope k pouku književnosti v okviru pouka tujega jezika. Predmet vključuje tudi elemente kreativnega pisanja.

- L. Collès, ed., Didactique du FLE et de l'interculturel : littérature, biographie langagière et médias, Cortil-Wodon : E.M.E., cop. 2007. COBISS.SI-ID - 44274274
- R. Goigoux, M.-Chr. Pollet, ed., Didactiques de la lecture, de la maternelle à l'université, Namur : Presses universitaires de Namur, cop. 2011. COBISS.SI-ID - 58952034
- L. Parodi, M. Vallacco, Littérama: XIXe, Genova, Cideb, 1998 COBISS.SI-ID - 34284386
- L. Parodi, M. Vallacco, Littérama: XXe, Genova, Cideb, 1998 COBISS.SI-ID - 34284642
- L. Parodi, M. Vallacco, Littérama: Moyen-Age - XVIIIe, Genova, Cideb, 1998 COBISS.SI-ID - 34486370
- L. Parodi, M.Vallacco, Littérama: clefs de lecture, Genova, Cideb, 1998 COBISS.SI-ID - 34485090
- G. Vigner, Écrire : éléments pour une pédagogie de la production écrite, Paris, CLE international, 1965. COBISS.SI-ID - 11208034
- E. Lavault, Fonctions de la traduction en didactique des langues : apprendre une langue en apprenant à traduire, Paris : Didier érudition, 1985. COBISS.SI-ID - 15720290