Diplomsko delo

Diplomsko delo

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Rezoničnik Lidija, izr. prof. dr. Wtorkowska Maria Zofia

a) Poljski jezik
b) Poljska književnost

Med ponujenimi vsebinami študenti izberejo eno glede na svojo študijsko smer (izbrani jezik oziroma književnost). Teme so v okviru diplomskega seminarja natančneje prediskutirane. Predstavljen je tudi osnovni metodološki aparat za izdelavo diplomskega dela. Vodeno in komentirano samostojno raziskovalno delo nastaja v dveh semestrih. V petem semestru v okviru diplomskega seminarja, v šestem semestru pa predvsem kot individualne konzultacije z mentorjem in morebitnim somentorjem.

Literatura za metodološki del je predstavljena v diplomskem seminarju. Literatura za diplomsko delo je individualno določena glede na izbiro teme in naslova diplomske naloge.