Etnologija Amerik

Etnologija Amerik

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Čebron Lipovec Uršula

Predmet je sestavljen iz dveh delov, ki si vsebinsko sledita.
V prvem delu, Uvodu v etnologijo Amerike, so obravnavane geografske, družbeno-politične, zgodovinske in kulturne značilnosti ameriškega kontinenta. Posebna pozornost je namenjena naslednjim tematskim področjem: obdobju pred in kolonizacijo (stiku "novega" in "starega" sveta, reprezentacijam staroselcev v Evropi, različnim oblikam kolonizacije in kolonialnih politik), "indigenizmu", revitalizaciji staroselskih identitet danes ter vprašanju oblikovanja večetničnih politik, stereotipu "Indijanca" v šolskih učbenikih in množičnih medijih. Poleg tega bodo predstavljena in analizirana nekatera klasična in sodobna antropološka dela, ki se ukvarjajo z raziskovanjem ameriških kultur.
V drugem delu, o kulturah Latinske Amerike, bodo zgoraj omenjene teme poglobljene in razširjene. Na primeru Mapučev (iz Čila in Argentine) bodo predstavljene nekatere značilnosti kolonialnih in neokolonialnih politik v Latinski Ameriki, prikazani določeni aspekti družbeno-političnega, religijskega in ekonomskega ozadja preteklih in sodobnih staroselskih gibanj, analizirani odnosi med državnimi institucijami, trendi globalizacije ter organizacijami ameriških staroselcev. Obravnavana bo vloga različnih medicinskih sistemov pri oblikovanju staroselske identitete in staroselskih gibanj, analizirana vloga antropologa kot raziskovalca kultur Latinske Amerike ter predstavljene ključne prednosti in omejitve ter s tem povezani metodološki problemi.

1. Ellingson, Ter 2001, The Myth of the Noble Savage, Berkeley: Univ. of California Press. [COBISS.SI-ID - 115582976]; https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=66013…
2. Galeano, Eduardo, 2010, Odprte žile Latinske Amerike. Ljubljana: Založba Sanje. [COBISS.SI-ID - 253066240]
3. Hajzler, Sasha, Žiga Brdnik, 2022, Turneja za življenje – La gira por la vida. Ljubljana: Inštitut Časopis za kritiko znanosti. COBISS.SI-ID - 672783
4. Huentufil, Cristián Andrés Román in Lipovec Čebron, Uršula. "Mapučizacija" družbe v sodobnem Čilu = "Mapuchización" de la sociedad en Chile contemporaneo. Etnolog: glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. 2022 (32): 15-52. [COBISS.SI-ID – 135146755]; URN:NBN:SI:doc-LZLBOXK8
5. Mintz, Sidney, 2010, Sladkost in moč. Ljubljana: Založba cf* [COBISS.SI-ID - 254120192]
6. Jackson, Jean E. In Warren, Key B., 2005, 'Indigenous Movements in Latin America 1992-2004.' Annual Review of Anthropology 34: 549-573. https://www.jstor.org/stable/25064895
7. Latinska Amerika in (ne)moč oblikovanja, 2005, tematska številka Časopisa za kritiko znanosti. 222 (33) [COBISS.SI-ID - 672783]
8. Bacigalupo, Ana Mariella, 2007, Shamans of the Foye Tree: Gender, Power and Healing among Chilean Mapuche. Austin: University of Texas Press. [COBISS.SI ID-164356099]
9. Treuter, Anton, 2023, Everything You Wanted To Know about Indians but Were Afraid to Ask. Minnesota: Minnesota Historical Society Press. COBISS.SI ID-164356355
10. Zinn, Howard, 2021, Ljudska zgodovina združenih držav Amerike. Ljubljana: Sophia. [COBISS.SI-ID - 107684867]