Francoščina za prevajalce II

Francoščina za prevajalce II

Stopnja: 1

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:0

Ure vaj:15

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: asist. Vršič Zarja, izr. prof. dr. Mezeg Adriana, prof. dr. Schlamberger Brezar Mojca

Vsebina

Francoska slovnica 2:
Študentje se bolj podrobno seznanijo z glagolsko besedno zvezo. Predmet se osredotoca na osnovne koncepte, ki se navezujejo na glagolsko besedno zvezo, kot npr. naklon, cas, vid ter na porocani govor, pogojne strukture in naklonske glagole, ter njihovo pomensko vrednost v besedilu.
Poseben poudarek je na odnosu med strukturo, pomenom in funkcijo. Študentje primerjajo slovnicne kategorije v francošcini in slovenšcini in se ukvarjajo s problematiko nacina prevoda izbranih slovnicnih elementov v slovenšcino. Predavanja dopolnjujejo vaje, kjer študentje utrjujejo pridobljeno znanje na prakticnih primerih.